Även naturvetare kan få pengar tillbaka

- in Studentliv
@Gustaf Eriksson

Inte bara teknologer utan även studenter vid andra utbildningar som inte följer den ordinarie terminsindelningen kan få pengar tillbaka.

– Studenter har blivit orättvist behandlade, säger biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni (FP).

Vid landets tekniska högskolor varierar studietakten över läsåret. Det går inte ihop med den nuvarande lagstiftningen. Nu ska systemet bli flexiblare.

– Lagen har inte varit anpassad efter studenternas verklighet. Nu korrigerar vi det, säger biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni (FP), och fortsätter:

– Vi vill ge så goda förutsättningar för att studenterna ska lyckas bra med sin utbildning som möjligt.

Gäller även naturvetare

Det var efter omfattande protester som utbildningsdepartementet i november förra året meddelade att reglerna skulle ändras.

Men då sade utbildningsminister Jan Björklund (FP) att förändringarna enbart skulle gälla teknologer. Runtom i Sverige finns dock även andra studenter som inte följer den ordinarie terminsindelningen. I Uppsala läser naturvetare i samma takt som teknologerna, till exempel.

Nu försäkrar dock biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni att regeländringarna även kommer gälla dem.

– Alla utbildningar som var lagda fram till 1 januari 2010 kommer omfattas av de nya reglerna. De kommer dock inte gälla lärosäten som efter det datumet har valt att förändra terminsindelningen, säger hon.

Studenter krävts på 15 miljoner

De nya reglerna väntas träda i kraft den 1 juli. Då kommer alla som fått återkrav på grund av det stelbenta systemet att kunna få sina beslut omprövade.

– Alla som upplever att de blivit orättvist behandlade kan skicka en ansökan om att få återkravet borttaget. CSN gör separata bedömningar i varje enskilt fall, säger Nyamko Sabuni.

Kårerna vid landets sex största tekniska högskolor har hävdat att 40 000 personer fått felaktiga återkrav. Men enligt Nyamko Sabuni handlar det snarare om 2 000 till 3 000 studenter som krävts på sammanlagt 15 miljoner kronor.