Växande intresse för kårval

- in Kår, Studentliv
@Gustaf Eriksson

Bredare verksamhet, fler aktiva och mer engagemang.

Det tror kårordföranden förklarar att intresset för vårens fullmäktigeval verkar bli ovanligt stort.

– Egentligen hoppas jag såklart på mycket mer. Men jag tror att tio procent är en realistisk prognos. 
Förhoppningen som Hanna Gunnarsson, ordförande för Humanistiska och teologiska studentkåren, HTS, när för deltagandet i vårens fullmäktigeval kanske verkar blygsam.

Men om var tionde medlem deltar i valet vore det i själva verket en enorm framgång för hennes kår. 
Förra våren brydde sig nämligen bara omkring tre procent av medlemmarna om att rösta.

– Jag tror att det beror på flera saker. Dels har vi ett strukturproblem i att våra studenter är så utspridda, det gör det svårt för oss att nå fram till alla. Dessutom har vi ett stort åldersspann bland våra medlemmar. Många av dem identifierar sig inte som studenter, det är svårt att få dem att rösta, säger Hanna Gunnarsson.

”Fler aktiva och bredare verksamhet”

Med ett valdeltagande på tre procent placerade sig HTS, tillsammans med bland annat Samhällsvetarkåren, förra våren i bottenskiktet bland Lunds kårer. 
Men nu verkar någonting vara på väg att hända.

I årets val, öppnade den 11 april, har Hanna Gunnarsson känt ett ökande intresse bland medlemmarna. 
Det är den känslan som får henne att hoppas på ett valdeltagande på tio procent.

– Vi har fler aktiva och en bredare verksamhet nu, det tror jag kommer göra att valtdeltagandet kommer att öka, säger hon.

”Intresset var väldigt stort”

De mindre kårerna, som vid sidan av utbildningsbevakningen har en stark tradition av att anordna sociala aktiviteter, brukar vanligtvis utklassa de större kårerna när det vankas val.

Här märks särskilt Juridiska föreningen, JF, och Medicinska föreningen, som nu är en del av Corpus medicum. Men även toppkårerna märker att allt fler medlemmar vill säga sitt.

– Vi avslutade valet för drygt en vecka sedan och intresset var väldigt stort. Vi hade ett valdeltagande på 28 procent jämfört med omkring 15 procent förra året, säger Alexandra Brundin Urisman, ordförande för JF:s valnämnd.

Starka åsikter inom JF

JF-ordföranden Lovisa Lindholm tror att det höga deltagandet beror på att det generella engagemanget i organisationen växer.

– Vi hade väldigt många kandidater till fullmäktige och då är det naturligt att många röstar. Men i botten ligger nog det faktum att vi erbjuder fler verksamheter nu än tidigare. Det är många som är engagerade och vill påverka, säger hon.

Källor med god insyn i JF:s verksamhet har berättat för Lundagård att det inom JF finns krafter som vill föra organisationen i olika riktningar.

En gruppering vill behålla det mesta som det är, en annan vill att JF ska utvecklas mot att tydligare betona vikten av jämställdhet och kritiska perspektiv i juristutbildningen.

På grund av detta har årets fullmäktigeval beskrivits som tämligen avgörande för organisationens framtid. Lovisa Lindholm tillmäter dock inte de olika åsiktsströmningarna någon större betydelse.

– Det är klart att intresset ökar om folk har starka åsikter, men jag tror att huvudorsaken är det generellt ökande engagemanget.

Nätval negativt?

Även Medicinska föreningen har normalt ett relativt högt valdeltagande. Vårens val inleddes för en vecka sedan, och ordförande Karl Lundblad hoppas på att fler än hälften av medlemmarna kommer att rösta.

– Närheten till studenterna är vår stora fördel. Våra kursombud går ut till alla kurser med valsedlar och presentationstexter som kandidaterna skrivit, säger han. 
Karl Lundblad menar att många kårer tillmäter nätvalen allför stor betydelse.

– Vi är den enda kåren i Lund som har helt analoga val, och jag tror att det får fler att rösta. Tänk bara hur du själv reagerar när det kommer enkäter på mejlen. Man svarar reflexmässigt inte på sådana undersökningar, och jag tror att det drabbar de som har kårval på nätet också, säger han.

Medicinska föreningen, Samhällsvetarkåren och HTS stänger sina val under denna vecka. Läs om hur stort valdeltagandet blev i din kår efter påskhelgen här på Lundagard.se