Demonstrationer i flera städer efter "slavauktionen"

Den fejkade slavhandeln på Hallands nation fortsätter att få konsekvenser. På torsdag arrangerar Afrosvenskarnas riksförbund demonstrationer i Lund och tre andra städer för att protestera mot rasism.

– Vi hoppas att detta får de organisationer som är berörda att att ta detta på största allvar, säger talespersonen Kitimbwa Sabuni.

”Visa din styrka mot rasism och hatiska övergrepp mot afrosvenskar.”

Det är parollen för demonstrationerna som Afrosvenskarnas riksförbund arrangerar i Lund, Malmö, Göteborg och Stockholm på torsdag kväll.

– Att studenter vid en högskola gör sig roliga över den transatlantiska slavhandeln visar att det råder en kollektiv minnesförlust i Sverige om förintelsen av afrikaner. Nu kräver vi att politikerna agerar, säger Kitimbwa Sabuni, talesperson för Afrosvenskarnas riksförbund.

Ett antal organisationer, däribland politiska ungdomsförbund, kommer att delta i demonstrationerna.

– I Stockholm kommer bland annat Grön ungdom och SSU att medverka, säger Kitimbwa Sabuni.

I Lund kommer demonstrationen att hållas på Stortorget. Vid lunchtid på tisdagen hade Facebook-evenemanget omkring 90 bekräftade deltagare.

”Vi vill att rektorn tar sitt ansvar”

I presentationen av demonstrationen skriver Afrosvenskarnas riksförbund att ”Bakgrunden är den utbredda rasismen som drabbar svenskar med afrikanskt ursprung och som senast manifesterades i de nu riksbekanta händelserna på Lunds universitet”.

Förbundet anser att det är oacceptabelt om incidenterna får passera utan någon form av påföljd för de inblandade.

I samband med demonstrationen kräver de att rektor Per Eriksson stänger av studenterna som iscensatte auktionen.

– Vi vill att rektorn tar sitt ansvar och visar att detta inte är acceptabelt, säger Kitimbwa Sabuni.

Men rektor Per Eriksson har ju sagt att universitetet inte kan agera eftersom det inte skedde i universitetets lokaler eller i anslutning till utbildningen?

– Vår tolkning är att detta inte stämmer. Det finns en intim koppling mellan universitetet och nationerna. Vår åsikt är att universitetet kan agera.

Kräver kuratorns avgång

Afrosvenskarnas riksförbund kräver också att Hallands nations kurator Elinor Lavesson avgår. Om inte medlemmarna avsätter kuratorn anser förbundet att Kuratorskollegiet måste utesluta nationen.

– Organisationerna måste visa att de tar detta på allvar, säger Kitimbwa Sabuni.

Men både Hallands och Kuratorskollegiet har tagit avstånd från det inträffade och arbetar nu med att införa nya rutiner för att se till att något liknande aldrig händer igen. Har de då inte gjort vad de kan?

– Nej, det tycker jag inte alls. Den som säger att det räcker med att ta avstånd har inte fattat vad rasism handlar om. Det är bra att nationen säger att de ska göra sitt yttersta för att komma tillrätta med problemen, men detta arbete kan inte ledas av en person som såg deras utklädnader utan att reagera, säger Kitimbwa Sabuni, och fortsätter:

– De ska få afrosvenskar att känna sig välkomna. Men vi som grupp kommer aldrig att känna så om ledningen är kvar.

I ett pressmeddelande kort efter händelsen fördömde Hallands ”alla uttryck för främlingsfientlighet och rasism”. Tror du inte att de menar allvar med det?

– När saker händer som inte är acceptabla måste det få konsekvenser. Vi har fått läpparnas bekännelse så länge nu. Det är dags för handling.

Skickar skrivelse till regeringen

På onsdagen kommer Afrosvenskarnas riksförbund också att överlämna en petition till regeringen. I denna uppmanar förbundet regeringspartierna i riksdagen att bifalla en motion som miljöpartisten Gustav Fridolin lade fram i höstas.

I denna betonas vikten av att kunskapsspridning om slavhandeln. Fridolin vill också att den 9 oktober, som var det datum år 1847 som slaveriet avskaffades i Sverige, görs till nationell minnesdag.

Förbundet vill också att regeringen avsätter resurser för att uppmärksamma att 2011 är FN:s internationella år för människor av afrikanskt ursprung.

– Vi hoppas att demonstrationerna får de organisationer som är berörda att att ta detta på största allvar. Vi vill också att regeringen inser att rasismen mot afrosvenskar är ett stort problem, säger Kitimbwa Sabuni.