Osäker framtid för studenternas stiftelser

- in Kår
@Jacob Hederos

Lillsjödals friluftsgård, Daghemmet vid Tomegapsgården och Kreditkassan är indirekt ägda av studentkårerna. Men nu ser Lus över organisationen, och stiftelserna hänger i luften.

Många stenar ska vändas på när Lunds universitets studentkårer, Lus, ska se över sin interna verksamhet under sommaren och hösten.

Som en följd av omorganisationen av kansliet, ska bland annat studenternas högsta representanter planera för att avskaffa sin ekonomiskt ansvariga heltidsanställning.

– Vi ifrågasätter alla poster. Men vi kommer inte försätta oss i en ohållbar situation, utan kommer omforma verksamheten bara när nya rutiner är utarbetade, säger den tillträdande ordföranden i Lus, Simon Wetterling.

I Lus indirekta ägo ligger också tre stiftelser, där organisationen tillsätter majoriteten av styrelseledamöterna. Som en del i översikten ska även dessa  utredas.

– Vi vill strama åt verksamheten, och se till att vi kan fokusera på vår huvuduppgift utbildningsbevakningen, säger Simon Wetterling.

Men tar stiftelserna så mycket tid för tillfället?

– Det är det vi ska se över, Kreditkassan och Lillsjödal köper för tillfället in ekonomihantering av Lus. Med tanke på detta, så tar det tid från kansliet. Ambitionen är att skära ner på den ekonomiska hanteringen vid kansliet, och i stället lägga ut ekonomihanteringen på entreprenad.

Lus har tidigare försökt att göra sig av med stiftelserna utan framgång, vad ska ni göra nu?

– Vi ska inte göra oss av med stiftelserna, utan endast se över vilka tjänster vi erbjuder dem. Vi vill att organisationen ska förenklas, så att det blir enklare att förstå att det är utbildningsbevakning vi håller på med i Lus.

Men ni har även målet att bygga ut verksamheten med Bopoolen, är inte det också en sidoverksamhet som tar upp tid från huvuduppdraget?

– Bopoolens syfte är tydligt och kräver en extraordinär insats. Vi befinner oss fortfarande i en bostadskris, och därför förhandlar vi nu med våra samarbetspartners, säger Simon Wetterling, och fortsätter:

– Den är heller inte självgående på samma sätt som stiftelserna, så därför får vi lägga tid där. Men på samma sätt som för de andra verksamheterna så får vi se över Bopoolens utformning när vi märker att det inte finns ett lika stort behov för en bostadsförmedling.