7 000 i protest hjälpte inte

- in Nyheter
@Jacob Hederos

280 mot 22. Riksdagen tog förra veckan beslutet att landets teknologer framöver ska hålla sig inom CSN:s 40 veckorsram.

– Det är tråkigt att de inte har lyssnat på alla remissinstanser, säger teknologkårens ordförande Erik Iveroth.

7 000 protesterande på facebook räckte inte. Undantaget från 40 veckorsregeln som teknologerna omfattades av ser ut att begränsas till utbildningar som startades innan den 1 januari 2010. Detta beslutade riksdagen i tisdags, genom att bemyndiga regeringen att förändra studiestödslagen.

Detta innebär att det nuvarande 36 veckorssystemet för studierna vid landets teknologutbildningar är hotat, då alla utbildningar som startat efter det diskuterade datumet inte kommer omfattas av undantaget.

Trots protester från remissinstanserna, och att det framlyfts i den aktuella propositionen att det nuvarande systemet fungerar, röstade riksdagen nästintill enhälligt, 280 mot 22, igenom förslaget. Enligt en protestgrupp som startats på facebook av Chalmers studentkår, innebär detta att högskolans utbildningsutformning detaljstyrs.

– De har ju inte direkt lyssnat på alla remissinstanser. Men vi får försöka att hitta lösningar på detta framöver, säger teknologkårens ordförande Erik Iveroth.

Nu måste lärosätena anpassa sig, och på Lunds tekniska högskola, Lth, drabbas två nuvarande och en nystartade utbildning.

– Det här sätter hela den pedagogiska idéen ur spel. Nu framöver får vi ha två parallella system för upplägget på utbildningarna, innan vi får diskutera mer hållbara lösningar, säger Camilla Hedberg på Lths kansli.

Hotas 36 veckorssystemet för teknologerna vid Lth?

– Ju fler utbildningar som startas, desto fler problem får vi. Med tanke på att ambitionen i det nuvarande upplägget är att studenterna kan samläsa, så kommer vi att behöva diskutera nya lösningar när vi har två system samtidigt, säger Camilla Hedberg.

På utbildningsdepartementet bereder man nu detaljerna i förändringen, och beslut om tidpunkten när undantaget sätts in förväntas att tas under nästa vecka i ett regeringssammanträde.

– Regeringen vill inte skapa incitament till att fler utbildningsanordnare förändrar upplägget. De tycker att studenterna ska ha rätt till 40 veckors studier, säger Linda Norman Torvang som är kansliråd på utbildningsdepartementet.

– Bakgrunden till den förändring som nu genomförs är regeringen inte anser att det är rimligt att de berörda studerande får studiemedel under färre veckor än 40. Ambitionen är att studiemedelssystemet ska vara lika för alla. Men hela förslaget är också ett undantag. Detta grundar sig i det faktum att studenterna som fick återbetalningskrav från CSN inte ska drabbas, säger hon.