"Det kommer att bli strid om varenda krona"

- in Nyheter

Under tisdagen blev det klart. Nollpoängaravdraget drar ner takbeloppet på lärosätet med 37,5 miljoner.

Lundagård har tidigare berättat att högskolornas medel ska dras ner med 440 miljoner kronor 2012, i ambitionen att komma åt de inaktiva ”nollpoängarna”. Pengarna ska sedan omfördelas till bland annat ämnesområdena humaniora, teologi, samhällsvetenskap och juridik.

För Lunds del kommer 37,5 miljoner dras bort. Susanne Wallmark, förvaltningschef vid Lunds Universitet, illustrerar vad som händer på klassrumsnivå när avdraget genomförs:

– Tänk att jag sitter med en klass med 20 studenter vid början av terminen, som sedan blir 18 efter några avhopp. Nästa år kommer jag då få pengar för 18 studenter, fastän jag fortfarande har en klass på 20.

”Utbildningsutbudet riskerar att bli begränsat”

Under de närmsta dagarna kommer universitetsledningen samlas för at diskutera hur avdraget ska fördelas. Camilla Georgsson, ordförande för Sveriges Förenade Studentkårer, säger att det är svårt att överblicka konsekvenserna på längre sikt.

– De föreslagna förändringarna kan dock få konsekvenser för så väl utbildningsutbudet som för utbildningskvaliteten. För utbildningar som redan har snäva ekonomiska ramar att förhålla sig till kan situationen bli värre, detsamma gäller kurser som studenter pluggar av andra anledningar än att ta en specifik examen.

Detta kan resultera i att lärosätena inte har råd att ge vissa utbildningar och kurser och utbildningsutbudet riskerar då att bli begränsat, berättar Camilla Georgsson och fortsätter:

– Det kan också bli så att lärosätena ger utbildningar trots minskade resurser, vilket kan påverka kvaliteten på utbildningarna.

Ledningen vid Lunds universitet kommer eventuellt komma med besked nästa vecka.

– Frågan är hur detta kommer att drabba vår bredd. Vi vill fortfarande kunna erbjuda kurser som kanske inte har så högt söktryck, men det kommer bli svårare nu, säger Susanne Wallmark, förvaltningschef vid Lunds Universitet.

Prorektor Eva Åkesson fortsätter:

– Det kommer att bli strid om varenda krona.