"Ska Lund tävla i konservatism?"

- in Nyheter

Lunds avgående genusprofessor och tillträdande teaterprofessor i Stockholm, Tiina Rosenberg, föreläser i kväll om hur makthierarkier baserade på kön, klass och etnicitet påverkar universitetsvärlden.

”I forskningssammanhang är det viktigt hur den sociala miljön fungerar, inte bara hur bra professorerna är. Det handlar om hur man talar och hur man är i olika sammanhang. Det finns mycket sexism, homofobi och rasism i Lunds studentnationer. Det talas om branding för olika lärosäten. Ska Lund tävla i konservatism? De håller liv i märkliga traditioner. Man måste tänka på att de här grupperna finns. Vara lite mer aktsam och tänka på hur man uttalar sig om till exempel minoriteter.

Det finns många män som inte behöver plugga vidare för att göra karriär. Kvinnor och människor från en annan etnisk bakgrund får anstränga sig mer för att komma vidare i karriären. Arbetarklassen vågar inte satsa på humaniora för att de är osäkra på vad det kan leda till. Det bidrar till klassegregeringen. Arbetarklassen vågar inte ta risker. Medelklassen däremot tar sig tid att bli allmänbildade. Det finns ett annat självförtroende. De har ett kulturellt kapital som det i sig räcker tillräckligt vid jobbrekryteringen.

När vi talar om utbildning handlar det alltså om större sociala frågor. Vi måste förstå utbildning i ett större socialt perspektiv. Man ser sig inte som en del av systemet trots att vi alla ingår i det. Man slösar på resurser genom att inte rekrytera brett.

Lund är medveten om snedrekryteringen. Det är inte lätt att bryta strukturerna, för att de tillhör ett större samhällsmönster. Men var medveten och försök att öppna upp!”

Föreläsningen hålls på Garaget i Malmö från klockan 18:00 i kväll

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like

Hot och hat mot universitetsanställda

Forskare vid LU har mottagit dödshot i brevlådan.