Låt dig inte nedslås

- in Karriär

– Alla som någon gång har försökt att driva ett företag visar på ett stort mod och driv.

Det säger Hilde Zellman Frandsen, projektkoordinator på Venture Lab som finns på Lunds universitet för att hjälpa studenter att förverkliga sina företagsdrömmar.

– Vi säger aldrig till någon att en idé är dålig utan det är upp till dem själva att upptäcka. Vi finns till som ett bollplank som kommer med tips och råd, säger Hilde Zellman Frandsen.

Orsakerna till att företag inte blir framgångsrika varierar mycket från fall till fall, enligt Zellman Frandsen. Många gånger kan det bero på att idén inte är tillräckligt genomtänkt eller att det tar mycket mer tid och kraft än vad man hade räknat med. Ibland faller det på att det inte finns tillräckligt med finansiering.

– Det är viktigt att inte låta sig nedslås i första taget. Du kanske måste ta tio nej innan du träffar någon som tror på din idé, och sen kanske det tar tio nej till innan du hittar en till.

Ska jag verkligen skriva upp på CV:t att jag drivit ett företag i konkurs?

– Ja, men du väljer ju själv hur du vill formulera dig. Ge en naturlig förklaring till varför det gick som det gjorde och lägg fokus på uppstarts-

processen och på alla de erfarenheter som du har fått.