Lund från A till Ö

- in Novisch, Studentliv
@Lundagård

Det akademiska språket kan vara skrämmande vid första anblick. Men det finns mer än relativism att ta sig till i Lund, här kommer den alfabetiska guiden till stan.

A

kademisk kvart är en kvarleva sedan den tid då studenter inte hade armbandsur. Då klockan slog heltimme hade studenten 15 minuter på sig att ta sig till föreläsningen. Efter klockan 18.00 gäller dubbelkvart. Regeln upphävs dock av prick ”(.)” efter klockslaget eller prickprick ”(..)” efter klockan 18.00.

B

olognaprocessen kallas den överenskommelse som gjorts om att dela upp högre utbildning i olika nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildning. Processen involverar 46 länder och målet är att öka rörligheten inom Europa.

C

SN, Centrala studiestödsnämnden, bidrar varje månad med en nätt summa pengar för att du ska klara av din studietid, även om summan enligt den senaste undersökningarna endast täcker en tredjedel av levnadskostnaderna för studenterna.

D 

oktorand är en forskarstuderande på högskolenivå, alltså en person som efter sin grundexamen fortsatt med forskarstudier i ett ämne. De anställs ofta vid den egna institutionen och som student kommer du säkert få en eller två doktorander som föreläsare.

E

ee- dagarna är Lundaekonomernas arbetsmarknadsdagar. Tillsammans med många av de kårerna arrangeras dessa karriärinriktade dagarna under hela året. Spana in just din kår för att veta mer!

F

ontänen Fontänen står vid sjön Sjön och i sjön Sjön ligger ön Ön. Ett populärt tillhåll för LTH:are under nollningsperioder och andra festligheter.

G

erdahallen. Här kan du träna allt från gym till afrodans för en billig peng.

H

eltidare kallas de studenter som tar ett friår från studierna och i stället ägnar sig åt heltidsarbete för kåren.

I

nspektor är en professor med det högsta överinseendet vid en nation, nationens främsta och högsta ledamot. Inspektorn utses av nationen bland universitetets lärare och godkänns sedan av rektorn.

J

uristjouren ger gratis juridisk rådgivning och drivs av studenter vid juristprogrammet i Lund.

K

åren finns där för att hjälpa dig som student. Till kåren går du om du känner dig orättvist behandlad eller om du saknar något på din institution.

L

undagård är benämningen på Sveriges äldsta studenttidning. Men Lundagård är också namnet på det natursköna område där AF-borgen ligger och på ett centralt beläget, numera nedlagt, café, känt för att ha tillfredställt många kända lundaprofilers kaffebehov.

M

asterexamen går att ansöka om efter studier om minst 120 högskolepoäng (motsvarar två års heltidsstudier) på avancerad nivå. För att få läsa på avancerad nivå krävs en kandidatexamen.

N

ationssittning är någonting alla stöter på under sin studenttid i Lund. En lite finare middag på nation som ofta efterföljs av klubbande. Mat och alkohol för en billig peng.

O

mtenta oroar många. Men bommar du en tenta så känn ingen panik, du är inte ensam. Som student har du rätt till ett omprov i nära anslutning till det ordinarie provet och till en uppsamlingstenta.

P

romotion är en examensfest för de som tagit doktorsexamen under året. Under den högtidliga tillställningen mottar doktorerna sina hederstecken: ring och diplom samt hatt eller lagerkrans.

Q

urator kallas ledaren för nationens verksamhet som sitter under ett år. Quratorn ska se till att nationernas dagliga verksamhet fungerar och att stadgarna efterföljs. Han/hon är även nationens ansikte utåt.

R

ector Magnificus Per Eriksson tillträdde sitt ämbete den 1 januari 2009. Rektorn är universitetets främsta företrädare och har tillsammans med prorektorn det övergripande ansvaret för universitetets verksamhet.

S

pex  har anrika anor inom universitetsvärlden. Spex är en förkortning av ordet spektakel och är i sin ursprungsform en sorts amatörteater. Kända spex i Lund är Lundaspexarna, Boelspexarna och Var Gladspexarna.

T

andemstafetten äger rum i maj och är en klassiker bland lundastudenter. Stafetten består av drygt 24 timmars konstant festande och cykling. Inte sällan blir ett dopp i fontänen mitt emot universitetsbyggnaden i Lund den självklara avslutningen på stafetten.

U

niversitetsbiblioteket, även kallat UB, är ett offentligt forskningsbibliotek som är öppet för alla. Samlingen omfattar mer än 100 000 hyllmeter och inkluderar alla ämnesområden. UB är också ett av de två bibliotek som är skyldiga att lagra allt tryckt material som ges ut i Sverige.

V

alborg är egentligen mer känt som Siste april i Lund. Studenterna vallfärdar till Lunds stadspark för öl, musik, picknick och allmänt samkväm. Men se till att inte komma för sent, parken är stor men studenterna desto fler. Sedan kommunen i våras valde att begränsa festandet till särskilda delar av parken kan det bli trångt.

W

iderbergare kallas den klassiska mackan som säljs på charkuteributiken Widerberg, endast ett stenkast ifrån Stadsbiblioteket. Baguetten som blivit en klassisk lunch för många lundastudenter har inte mindre än sju olika pålägg.

X

var numret på den Carl Gustaf som döpte universitetet till Academia Carolina, det gängse namnet på Lunds universitet till mitten av 1900 talet.

Y

nglingaborgen är en äldre benämning på AF Borgen, Akademiska Föreningens hus. Borgen finns mitt i centrum i parken Lundagård, den byggdes år 1848 och har sedan dess utgjort navet i studentlund.

Z

ettervall, Helgo (1831-1907) är arkitekten som ligger bakom utseendet och konstruktionen på många av studentlunds byggnader. Två av hans verk är Universitetshuset och Gamla kirurgen.

A

gren, Pastor, är den ökände lundensiska själasörjaren, vilken hemsökt många studenter dagen före en tenta eller efter en fest. Ågren och ångest är något som drabbar många studenter i Lund, speciellt under tentamens och examensperioder. Behöver du någon att prata med? Vänd dig till Studenthälsan eller Studentprästerna.

Ä

rtsoppa är i kombination med varm punsch (en ädel gul alkoholhaltig dryck) och pannkakor en utdöende tradition i Lund. Men för den som är sugen, serveras det traditionsenligt på Östgöta nation.

Ö

verliggare kallas de studenter som är inskrivna vid universitet längre än vad som anses vara normalt. En av Lunds mest kända överliggare hette Otto Steiman (mer känd som den siste athenaren) och var inskriven vid universitetet mellan 1913 och 1960. Han presterade endast ett betyg; i historia.

Text: Irina Bernebring Journiette, Matilda Lundahl, ursprungligen publicerad i novischguiden nr:6/09