Förslag om förenklad uthyrning kritiseras

- in Bostad, Studentliv
@Jacob Hederos

Regeringens förslag stöter på omfattande kritik från remissinstanserna. ”Vi hyser oro över förslaget” säger studentföreträdarna till tidningen Hem och hyra.

Med förarbetet ”Ökad privatuthyrning av bostäder” har regeringen ambitionen att förenkla reglerna för andrahandsuthyrning av bostadsrätter.

Reformen ska enligt ambitionerna gynna unga vuxna samt studenter. Men när remissvaren kommit in är det just kritik från dessa gruppers företrädare som kommer fram, enligt tidningen Hem och Hyras genomgång.

Bland annat ifrågasätts den förutbestämda tidsbegränsningen utan förlängningsmöjligheter från KTH och Stockholms universitet, som också uttrycker oro över risken för en ojämlik hyressättning.

Från Sveriges förenade studentkårer riktas främst kritik mot att bostadsmarknaden blir otryggare för studenterna enligt studentföreträdarnas syn på förslaget. Detta genom att förslaget möjliggör för hyresvärden att lättare säga upp kontrakten, samt omöjliggör för hyresgästen att kräva tillbaka överhyra retroaktivt.

– Det vore olyckligt om möjligheten att kräva tillbaka hyra retroaktivt tas bort. Retroaktiviteten är ett viktigt skydd för hyresgäster på andrahandsmarknaden, säger SFS ordföranden Camilla Georgsson till Hem och Hyra.

Att uppskattnings 20 000 nya hyresplatser skulle frigöras ifrågasätts också av Ungdomsstyrelsen, som anser att förundersökningen är bristfällig. De förespråkar istället ett riktat bostadsbidrag för unga.

Lagförändring planeras till den första januari 2013.

Läs mer här.