Återbäring för SFSFUMs finansiärer

- in Kår, Studentliv
@Lundagård

Redan innan budgeten var klar fanns en oro inom organisationen för att pengarna inte skulle räcka. Med resultaträkningen i hand är det dock tydligt att vårens SFSFUM i Lund inte bara undvikit att gå back. Dessutom kan de betala tillbaka pengar till finansiärerna.

Varje år ordnar SFS, Sveriges förenade studentkårer, en nationell konferens där representanter från hela landets kårer träffas, diskuterar och eventuellt tar en öl tillsammans.

Tidigare har det dock varit långt ifrån ovanligt med dålig ekonomi. Redan inför evenemanget i början av maj kunde Lundagård rapportera om stora förluster för bland annat 2011 och 2008 års möte. Värdkårerna tvingades i de här fallen täcka upp för de extra kostnaderna.

Att mötet i Lund dessutom inte fick några pengar från kommunen, något som tidigare möten ofta fått, orsakade viss oro. Det skulle dock visa sig vara helt obefogat.

Nu när räkenskaperna är färdigställda visar det sig till och med att Lunds tekniska högskola och samhällsvetenskapliga fakulteten, som båda bidragit med 50 000 kronor till evenemanget, får 35 000 kronor var tillbaka.

– Vi är naturligtvis jättenöjda. Vi fick ned bankettavgiften och gjorde det billigare, och fick ändå ett bra resultat, säger Sebastian Persson som varit projektledare för SFSFUM.

Ändå har man inte sparat på det ekonomiska krutet. Bland annat köptes vin, öl och sprit för över 25 000 kronor in till de 316 gästerna på den avslutande banketten. Sebastian Persson tillskriver den goda ekonomin universitetets hjälp.

– Vi har fått jättebra stöd. Vi sitter väl i en fördelaktig sits som har ett väldigt starkt universitet att luta oss mot.

Fakta

[checklist]

Läs även:

[/checklist]

 

Text: Tor Gasslander