Slutet på tvåpartisystemet?

- in Nyheter

Hemkommen efter att ha följt tredjepartidebatten mellan Libertarianernas kandidat Gary Johnson och Green partys kandidat Jill Stein. Det var väl inte direkt en livad debatt. Mestadels tilläts kandidaterna få hålla monolog med sig själva, då det inte var mycket interaktion mellan dem. Dock lyckades eller försökte Gary Johnson att komma i diskussion med sin motståndare. Till viss del beror troligtvis det dåliga debattempot på att moderatorerna gjorde en ganska instabil och ostrukturerad insats. De lät bland annat Jill Stein få tala all för länge helt ostörd.

Debatten sändes och hölls av RussiaToday, RT. En TV station som till största delen är finansierad av den ryska staten. För oss kändes det lite som en paradox att en debatt som arrangeras för att se till att flera kandidaters röster blir hörda görs på en TV-kanal som finansieras från ett land där man nog kan önska mer av att låta fler politiska röster komma till tals.

Gary Johnson är den kandidat som enligt opinionsundersökningarna har störst chans att faktiskt komma hyfsat i sluträkningen. Målet för hans kampanj är att komma över 5 % av rösterna vilket skulle innebära att Liberatarianska partiet skulle få tillgång till mycket mer statliga kampanjmedel. Att han skulle lyckas verkar vara svårt och målsättningen att 2016 så ska partiet ha chans på presidentposten känns också ganska mycket som önsketänkande.

På många sätt tror jag personligen att USA skulle gynnas ifall fler partier skulle kunna få inflytande över politiken och vara med och skapa agendan. Bara det faktumet att människor skulle kunna ha fler alternativ än två skulle vara ett stort framsteg. Men 2016 är nog allt för optimistiskt. Men med högt satta mål och ihärdigt arbete så kan det nog ske en dag. Men kvällens debatt bidrar nog dock inte så mycket till det.