"Dags för Lundagård att förstå helheten!"

- in Debatt
@Lundagård

Ida Ölmedal menar i sin ledare ’Ska Studentlund flyta på sprit?’ i Lundagård nummer 8 2012 att en stor del av nationernas och Studentlunds dragningskraft är billig alkohol, och anser samtidigt att det finns en passivitet gentemot alkoholkulturen inom studentlivet.

Vi vill förklara, då detta visar på okunskap om både Studentlund och studentlivet i Lund. 

Grundpelaren i Studentlund är att genom ett samarbete mellan nationer, kårer och Akademiska Föreningen skapa förutsättningar för att ett rikt studentliv fortsatt ska kunna berika studenter. 25 000 studenter ansluter sig frivilligt till Studentlund vilket visar att Studentlund är ett attraktivt alternativ för studenter och att de vill vara med i, och slå vakt om Lunds studentliv.

Farorna med alkohol och andra droger måste tas på stort allvar. Alkohol finns bland studenter liksom andra jämnåriga. Enligt vittnesmål från både polisen och kommunens tillståndsenhet är kontrollen ofta bättre inom nationerna än inom övrig restaurangverksamhet. Detta betyder inte att nationerna slår sig till ro – tvärtom pågår det ständigt åtgärder och vi arbetar mycket med dessa frågor internt.

Vi är väl medvetna om att det finns en problematik och vi tar den på stort allvar. Lundagård har omöjligt vetskap om i vilken utsträckning nationerna arbetar med policyutveckling och utbildningar. Tyvärr finns det individer som får alkoholrelaterade problem och där arbetar vi till exempel för att ha en specifik kontaktperson på Studenthälsan som kan vara ett stöd och bistå med hjälp.

En annan baksida är den interna alkoholkulturen och spritromantiken som i varierande grad förekommer inom olika delar av studentlivet och där nationerna har ett stort ansvar. Alkoholpolicies är ett tydligt exempel på att vi arbetar med detta – men det tar tid.

Nationernas aktiviteter som är helt alkoholfria är tre gånger fler än de som inte är det. En förutsättning för att vi fortsatt ska kunna erbjuda detta till studenterna är dock en solid ekonomi. Vi anser att vi, utifrån både alkohollagen och vår moraliska skyldighet, tar ett stort ansvar för den alkoholverksamhet vi bedriver, vilket också möjliggör för ett brett utbud av andra verksamheter.

Samtidigt är det helt frivilligt att ta del av vår verksamhet om man så önskar och detta är uppenbarligen något som många vill. Alla initiativ och förslag till att starta nya alkoholfria verksamheter hos oss eller förändringar för att alla ska känna sig välkomna tar vi varmast emot.

Att studenternas tidning aldrig ger en nyanserad bild av Lunds studentliv är tragiskt. Lundagård måste inse helheten i det unika samarbetet Studentlund och förstå hur vitt skilda verksamheter tillsammans skapar möjlighet för ett så brett studentliv som möjligt!

Redaktören svarar

Religion, sjukdom, alkoholism  eller andra anledningar till att inte dricka alkohol bör inte vara ett hinder för att kunna känna sig välkommen, trivas och avancera i studentlivet. Det gäller inte minst nationerna, vars särställning bygger på en historia av obligatoriskt medlemskap och stöd från universitet och stat. Då duger inte argument som att ”det är frivilligt att delta”.

Att nationerna har förbättrat kontrollen på sina klubbar de senaste åren är välkänt. Men kritiken handlar inte om detta. Inte heller är det tillräckligt att hänvisa till att det finns alkoholfria luncher och idrottsaktiviteter, så länge centrala delar av verksamheten är helt inriktade på alkohol. I nationernas fall handlar det ofta om hur man tackar och lockar aktiva: med alkohol och med tacksittningar där dryckesvisor är underhållningen.

Knäckfrågan är fortfarande: Ges alla lika chanser att vara aktiva?

I stället för att svara på det, försöker nationerna svepa undan kritikenmed grova anklagelser om ”okunskap” och att ”Lundagård aldrig ger en nyanserad bild av studentlivet”. Trots det ger nationerna inga exempel på något som skulle vara felaktigt i ledaren.

(Upplysningsvis gjorde Lundagård 15 publiceringar som rör nationer i november. En av dem har en kritisk vinkel.)

Ida Ölmedal, Redaktör Tidningen Lundagård

Läs även:

Debatt om alkohol i studentlivet

”Alkoholen stänger ute folk från studentlivet”

Ledare nr 8: Ska Studentlund flyta på sprit?