Studenterna står utan rättighetslista- in Nyheter, Studentliv
@Daniel Kindstrand

Rättighetslistan som samlar ditt stöd mot universitet slutade att gälla vid årsskiftet. Nu arbetar Lunds universitets studentkårer för att göra fler av rättigheterna tvingande. 

Schemaändringar bör undvikas, obligatorisk kurslitteratur ska finnas tillgängligt gratis på biblioteken och undervisning bör ske dagtid. Det är några av de punkter som reglerats i studenternas rättighetslista, som infördes 2009. Men just nu finns ingen gällande rättighetslista.

Redan innan sommaren 2012 tillsattes en arbetsgrupp vars uppgift bestod i att ta fram ett nytt förslag till årsskiftet. Men efter höstens arbete saknades fortfarande ett färdigt förslag.

– Vi stötte på juridiska problem, och har fått backa i vissa frågor, säger studenternas representant i arbetsgruppen, Sam Leissner
.

Bör arbetet ha påbörjats tidigare?

– Ja naturligtvis, det är lätt att vara efterklok. Målsättningen var dock att vara färdig till december 2012, fortsätter Sam Leissner.

Knäckfrågan i det nya förslaget rör vilken status som punkterna i rättighetslistan ska inneha när den senare antas. Kårsamarbetet Lus vill höja statusen på de riktlinjer som nu ligger till förslag genom att göra fler punkter till så kallade föreskrifter, som därmed innehar en högre juridisk status. De vill även diskutera möjligheterna till att införa sanktioner i de fall när universitetet överträder studenternas rättigheter, någonting som inte gällde tidigare.

– Vi har tidigare kunnat se att universitet har följt föreskrifterna som beslutats, men de har inte varit lika bra på att följa riktlinjerna. Därför arbetar vi för att så mycket som möjligt ska formuleras som föreskrifter, säger Nicolai Slotte, vice ordförande för Lus, Lunds universitets studentkårer.

Efter den 31 december 2012 står studenterna utan det samlande skyddsdokumentet. På onsdag diskuteras ett nytt förslag på universitetets gemensamma utbildningsnämnd. Troligen förväntas mötet följas av en remissrunda.

Står studenterna just nu utan rättigheter gentemot universitet?

–  Nej, även om vi inte har fastställt de nya rättigheterna så gäller fortfarande de gamla. Det är inte så att studenter idag står utan, säger utbildningsnämndens ordförande, prorektor Eva Wiberg.

Imorgon:

Läs mer om vad som beslutas om studenträttigheterna på mötet den 23/1 på lundagard.se