Rektorn vill ge nationerna pengar

- in Nyheter, Studentliv

Rektor Per Eriksson vill bidra till att göra nationerna mindre beroende av att sälja alkohol. Ett ekonomiskt stöd från universitet kan bli verklighet, men det blir inte utan motkrav.

Under rektor Per Erikssons tal på Snapphanebalen för några veckor

sedan berättade han att han vill stötta nationerna ekonomiskt. Nu ska frågan upp på universitetsstyrelsens möte i april eller juni. Enligt rektorn har nationerna hamnat i skymundan när det gäller ekonomiskt stöd från universitetet.

– Tidigare har vi övervägt att stödja nationerna, men då har vi ansett att de inte har varit så aktuellt att få ekonomiskt stöd, säger Per Eriksson.

Under flera möten, däribland en lunch på Malmö nation, har Per Eriksson diskuterat frågan med representanter från nationer och träffat presidiet för Kuratorskollegiet. Enligt rektorn tycker nationerna att de har blivit för beroende av att sälja alkohol för att säkra sin ekonomi. Därför argumenterar de

för att ett ekonomiskt stöd skulle betyda mycket. Pengarna från universitetet

skulle kunna skapa större utrymme för annan verksamhet.

Varken rektorn eller planeringschefen Tim Ekberg vet hur mycket pengar nationerna skulle kunna få. Tim Ekberg tror dock att det kan handla om ”halva femtiolappen” per medlem. Baserat på höstens medlemssiffror skulle  Wermlands nation till exempel få runt 20 250 kronor medan Lunds nation skulle få 89 625 kronor.

För att dessa pengar inte ska missbrukas, kommer universitetet att ställa motkrav på nationerna.

– Vi kan inte ge dem några hundra tusen som de sedan använder till fester. Vi måste försäkra oss om att det används till studiesociala aktiviteter, säger Tim Ekberg.

Enligt Per Eriksson är tanken att det ekonomiska stödet ska bli bestående. Men hur det skulle påverka nationerna i längden kan bara tiden utvisa. Syftet med pengarna är dock inte att förändra studentlivet.

– Rektor och styrelsen har ingen ambition att gå in och försöka ändra på nationerna och deras verksamhet.

Att ta emot dessa pengar kommer att bli upp till varje nation att bestämma. Men rektorn vill gärna vara med och stödja en utveckling där nationerna blir mindre beroende av sin alkoholförsäljning, säger Tim Ekberg.

Men vad kommer detta stöd ha för påverkan på nationslivet?

Magdalena Stadler, ordförande för Kuratorskollegiet, vill inte spekulera

i vad effekterna kan bli. Däremot ställer sig Kristianstads nations kurator Magnus Alkestrand positiv till ett eventuellt stöd.

– Det beror ju på hur stort stödet blir. Men det skulle innebära att vi kan ge ännu mer till våra medlemmar. Vi skulle kunna sänka priset på mat ooch erbjuda ännu fler aktiviteter såsom sport, kultur och musikarrangemang.

Dessutom skulle vi kunna restaurera våra lokaler och göra det ännu trevligare för våra medlemmar att vistas i dem.

Per Eriksson hoppas att det ekonomiska stödet kommer att träda i kraft från och med första juli i år.