De tar plats i ledningen av kårsverige

- in Nyheter
@Jacob Hederos

Sveriges största kårsamarbetete har valt in två lundastudenter i sin styrelse.

– Det kommer att bli ett spännande år, säger Angelica Kauntz. 

 

Få in fler doktorander, förbättra studenters skadeförsäkring och fixa fler studentbostäder. Det är några av frågorna som ska ligga i fokus för det kommande året i Sveriges förenade studentkårer, SFS.

Under helgen träffades 200 representanter från kårsverige i Eskilstuna och Västerås för att besluta framtiden för SFS, som representerar 275 000 studenter och doktorander gentemot regering och utbildningsdepartementet. Mycket fokus lades på att diskutera budget och stadgor, men stormötet valde också den nya ledningen för studentkårssamarbetet.

Utöver att välja om Erik Pedersen och Erik Arroy som ordförandepar i organisationen, tog Lundastudenterna Angelica Kauntz och Rasmus Kjellén plats i den för första gången valberedda styrelsen för SFS. Under det kommande året ska de styra studentkårssamarbetets uppdrag.

Vilka ser ni är de viktigaste frågorna för studentkårssamarbetet?

– Att förbättra studenters sociala trygghet genom att arbeta med personskadeförsäkringar, bostäder och studenters ekonomi är en sak. En annan är att inkludera fler internationella studenter i SFS arbete, säger Angelica Kauntz som för tillfället är vice ordförande i Humanistiska och Teologiska studentkåren.

– Det har varit en fråga länge, men nu tror jag att vi kan få loss arbetet om att lärare när de rekryteras ska få räkna in sina pedagogiska meriter mer än vad de gör i dag, säger Rasmus Kjellén, som har varit ordförande för Teknologkåren det senaste året.

Det är val om snart ett år, är det någon fråga som SFS bör driva i den nationella politiken?

– Vi ska jobba för att utreda och utveckla det kvalitetsutvärderingssystem av lärosäternas utbildningar som har blivit så hårt kritiserat. Förhoppningsvis kan det bli ett nytt system framöver. Och sedan kommer det troligen att bli aktuellt att diskutera studieavgifterna igen, säger Angelica Kauntz.

– Jag tycker även att resurstilldelningssystemet av de statliga pengarna till lärosätena bör ses över så att de fördelas mer rättvist, säger Rasmus Kjellén.

 

Fakta

[checklist]

De tar plats i SFS styrelse.

 • Marcus Åhagen, Studentkåren vid Högskolan Väst
 • Paul Borenberg, Uppsala studentkår
 • Linn Raninen, Umeå naturvetar- och teknologkår
 • Rasmus Kjellén, Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola
 • Johan Alvfors, Tekniska Högskolans Studentkår
 • Angelica Kauntz, Humanistiska och Teologiska Studentkåren vid Lunds Universitet
 • Kajsa Sköld, Studentkåren vid Högskolan Väst
 • Dennis Persson, Linnéstudenterna
 • Johan Liljeholm, Studentkåren i Östersund
 • Elisabeth Johansson Hallin, Luleå Studentkår
 • Dan Li, Chalmers Studentkår
 • Ida Kläppevik, Chalmers Studentkår
 • Michelle Andersson, Uppsala Studentkår

[/checklist]

 

 

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like

HTS frågande till stor satsning på medicinsk humaniora

Stiftelsen Birgit Rausing skänker 76 miljoner till instiftandet