Allt fler saknar hyresrätter

- in Bostad, Nyheter

Tillgången på hyresrätter har minskat kraftigt de senaste tio åren i Malmö/Lund-området. I Lund bor färre än var femte ung vuxen i en egen hyresrätt. Nästa år lovar LKF att öka byggtakten.

 

Dystert var ordet när Hyresgästföreningen på tisdagsförmiddagen presenterade sin rapport om ungas boendesituation. Endast 49 procent av alla unga vuxna mellan 20 och 27 år i Malmö och Lund bor i dag en egen bostad. Att jämföra med 64 procent för tio år sedan då Hyresgästföreningen för första gången undersökte ungas bostadssituation.

Och för många är hyran så hög att de tvingas leva på mindre än 5 500 kronor i månaden, mindre än vad Konsumentverket bedömer är rimligt för att klara sitt uppehälle.

På plats i Moriskan i Malmö för att diskutera problemen fanns bland annat Malmös kommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), byggnadsnämndens ordförande i Lund Christer Wallin (M) samt bostadsbolaget LKF:s styrelseledamot Lars Bergwall (C).

Den sistnämnde inledde diskussionen med att kritisera undersökningen för att ge en felaktig bild av bostadssituationen i Lund. Enligt Hyresgästföreningen räknas inte en studentbostad som en egen bostad.

– Att säga att studentbostäder är en osäker boendeform förvränger statistiken för Lunds del. Jag tror inte studenterna upplever det som osäkert, sa Lars Bergwall.

– Det är en villkorad bostad. Om studiestödet försvinner så blir du också av med din bostad. Det är en otrygghet, svarade Karolina Lemoine, rapportens författare.

Endast 18 procent av de unga vuxna i Lund har i dag en egen hyresrätt. Det är en drastisk minskning jämfört med 2003, då antalet var 34 procent.

Från och med nästa år har LKF lovat att bygga 300 nya hyresrätter om året, jämfört med 150 tidigare år.

– Vi har ett ansvar att producera hyresrätter eftersom efterfrågan finns på det, säger Lars Bergwall, som också tycker att AF bostäder och de privata aktörerna borde ta sitt ansvar.

– AF bostäder ville inte bygga hyresrätter på flera år och de privata aktörerna bygger väldigt lite.

300 bostäder om året. Hur säkert är det att bostäderna blir av?

– Vi har planering för detta och det är det vi hoppas på, men allting kan överklagas i Lund, säger han.

Sedan en vecka tillbaka har Boplats Syd, bostadsförmedlaren i Malmö och fyra kranskommuner, även gett sig in på bostadsmarknaden i Lund. I dag förmedlar de Stena fastigheters cirka 500 hyresrätter. På mötet skickade Boplats Syd en inbjudan till LKF om att ta del av samarbetet.

När kommunstyrelsen sist diskuterade frågan röstades förslaget ner, men Lars Bergwall tror att ett samarbete skulle varit bra.

– Vi har en gemensam arbets- och bostadsmarknad. Många av Lunds studenter bor i Malmö och är inte så bundna av kommungränserna. Men vi måste ha en politisk majoritet, och just nu finns inte det.

Fakta

[checklist]

Tre fakta om 20-27-åringarna i Lund

  • 29 procent bor i studentbostad. 10 procent bor inneboende hos en kompis.
  • 19 procent skaffade sin hyresrätt via kontakter.
  • 24 procent får ekonomiskt hjälp från sina föräldrar eller anhöriga

[/checklist]