Blekinge + Lund = Sant?

- in Nyheter
@Carl-Johan Kullving

Blekinge tekniska högskola kan bli en del av Lunds universitet. BTH:s rektor Anders Hederstierna ska ställa frågan till skolans styrelse i december. Men studentkåren är kritisk.

Blekinge tekniska högskolas rektor Anders Hederstierna ska ställa frågan om huruvida BTH kan slås ihop med Lunds universitet på nästa styrelsemöte den 10 december.

– Det här är en fråga som ligger i luften och har gjort det ganska länge. Vi ser det som en av flera möjligheter att få BTH att fortsätta växa och profilera sig ännu tydligare, säger han till Sveriges radio.

– Men det är en lite tidig fråga för BTH. Jag har sagt internt att jag kommer ta upp frågan med styrelsen i december och föreslå att vi tittar närmare på den här frågan, fortsätter han.

Per Eriksson, rektor på Lunds universitet och före detta rektor på BTH, ställer sig neutral i frågan.

– Om någon kommer till oss och säger att man vill bli en del av Lunds universitet så får vi naturligtvis behandla den frågan seriöst och se eventuella för- och nackdelar med det. Det är den inställningen vi har och något annat tycker jag vore helt oseriöst, både att avvisa det direkt eller säga ja direkt, säger han till Sveriges radio.

Kåren kritisk

Men mottagandet bland studenterna är minst sagt svalt.

– Vi är emot en sammanslagning, men ser gärna ett utökat samarbete med Lunds universitet, säger Oskar Emilsson, ordförande för Blekinge studentkår.

Varför är ni emot?

– Vi vill inte hamna i ett större lärosäte och tappa påverkan på utbildningen. I en större organisation kan det ta längre tid att få till en förändring, säger han.

Lunds universitets studentkårer, Lus, är fåordig om en eventuell sammanslagning med BTH.

– Vi har inte diskuterat frågan med kårerna så i dagsläget vet vi inte var vi står. BTH tillsätter ju bara en utredning, men vi ska lyfta frågan på nästa möte med kårordförandena, säger Edward Linderoth-Olson, vice ordförande i Lus.

Högskolorna ska vilja

Ur ett nationellt perspektiv ses inte heller några problem med en sammanslagning, så länge den regionala spridningen finns kvar, enligt Sveriges förenade studentkårer.

– Vi är inte emot en ihopslagning om högskolorna själva vill och studenterna inkluderas i den processen. Det vi däremot motsätter oss är ihopslagningar av lärosäten av politiska skäl, säger Erik Arroy, ordförande för SFS.

– Det viktigaste är att studenternas åsikter tas tillvara och inkluderas i sammanslagningsprocessen, säger han.