Karnevalen framför allt

- in Ledare
@Carl-Johan Kullving

Att Lund vilar på hårt jobbande ideella krafter är ingen hemlighet. Men trots studentlivets ringa omfattning är konflikterna påfallande många. Påpassligt nog kommer en karneval som gjuter olja på vågorna. Men vad händer sen?
Du behöver inte dyka djupt i ankdammen Lund för att se motsättningar under ytan. Vi lämnar en höst där Studentlundssamarbetet fortsätter att skvalpa. Akademiska föreningen och Fonden för Ynglingaborgens bevarande försöker med ekonomisk utpressning ta sig in i Karnevalsorganet, kårernas kära ägodel. En ägodel med ett starkt varumärke som sover i treårsperioder och som kårerna inte riktigt tycks veta hur den ska förvaltas eller vem som ska göra det.

På Teknologkåren hörs åter röster för nya utredningar kring ett eventuellt Studentlundsmedlemskap. På Smålands nation viskas det om att överge vissa principer för att komma med i Studentlundgemenskapen. De främsta anledningarna tycks vara att slippa det byråkratiska krångel med dubbla medlemskap som ett självvalt utanförskap innebär.
Ointresset för ordförandeposten i Kuratorskollegiet kan det också spekuleras i. Visst att det är en karnevalsvår som kommer, men borde inte flertalet av de drygt 40 nationstopparna vilja stå i kö för uppdraget? Tidigare ansågs i alla fall posten hedrande.

Det underliggande problemet är att de olika studentorganisationerna tassar på varandras områden. Och med det kommer fientligheten. Borde inte till exempel kårerna lägga sina resurser på studiebevakning i stället för att arrangera baler? En kan ju tycka att det är där resurserna borde läggas. För även om Råbiffen säkert smakar gott för stunden så finns ändå grollet där. Om vem som lockar mest och bäst.

Men så kommer våren. Och inte vilken vår som helst. I år är det ju ”vart fjärde” i Lund. Tre dar i maj är det partaj i Lundagårdsparken. Närmare en halv miljon besökare väntas komma när 5000 studenter arrangerar Lundakarnevalen. Kommer motsättningarna i ankdammen att finnas då? Förmodligen inte. Karnevalen förenar och ses av de engagerade som något större, något viktigare. Varför? Svårt att sätta fingret på, mer än att det ju är ”vart fjärde”.

Vad händer när ankdammen hamnar i post-karnevalistisk depression? Det är det svårt att sia om. Men så länge den oklara ansvarsuppdelningen består kommer motsättningarna inom studentvärlden att fortstätta. Egentligen handlar det om en tävling i ideellt engagemang. Och vem som har roligast. Det är där du som enskild student kommer in i bilden. Det är genom ditt ideella engagemang som studentvärlden påverkas. Glöm inte det.

Carl-Johan Kullving
Webbredaktör