Läkarstudenter slumpades bort – universitetet ber inte om ursäkt

Läkarstudenter har i åratal åldersdiskriminerats i valet av studieort. Problemet sträcker sig minst fyra år tillbaka. Lunds universitet ändrar nu sina rutiner – men de drabbade studenterna får inte ens en ursäkt.

Efter flera år av klagomål från studenter uppmärksammade programledningen till slut problemet och upptäckte att slumpningen av utbildningsort trots allt inte var helt slumpmässig.  Foto: Nike Eliasson
Efter flera år av klagomål från studenter uppmärksammade programledningen till slut problemet och upptäckte att slumpningen av utbildningsort trots allt inte var helt slumpmässig.
Foto: Nike Eliasson

Inför fjärde terminen måste Lunds läkarstudenter välja i vilken ort de vill fortsätta sin utbildning. Hela den framtida utbildningstiden påverkas av valet. Platserna i Lund är populära och konkurrensen om dem hård. Studenterna har därför fått rangordna sina val, och platserna har därefter slumpats ut med hjälp av ett datorprogram.
Redan höstterminen 2010 uppstod misstankar om att något var fel i urvalsprocessen. Äldre studenter klagade på att de i större utsträckning än övriga hade fått sina sistahandsval. När klagomålen sedan återkom under vårterminen 2011 kontaktade studievägledaren på läkarprogrammet utvecklarna av datorprogrammet. De fick då en försäkran om att ålder omöjligt kunde ha någon effekt på placeringarna och ärendet utreddes inte vidare. Men problemen uppstod igen under höstterminen 2013.
– Vi som är lite äldre började prata med varandra. Snart började vi se ett mönster i att vi fått våra sistahandsval. ”Men, du också? Och Calle också? Gudars”. Så vi kontaktade fakulteten, men de trodde inte på oss, säger Viola, en av de studenter som drabbats.

Statistikprofessor håller med
Den här gången nöjde sig studenterna inte med fakultetens besked och inledde en intensiv mejlväxling med dem. När studenterna kontaktade Jan Lanke, professor emeritus i statistik, slog han fast att det fanns ett oproportionerligt missgynnande av både de äldsta och yngsta läkarstudenterna, något som bara kunde bero på ett fel i programmet.
– Det kan inte bli de här resultaten med annat än att programmet tar hänsyn till ålder, säger Jan Lanke när Lundagård ringer upp. Efter att ha kört flera simuleringar kunde även universitetet konstatera att programmet gjorde en sortering baserad på ålder. De har nu ändrat sina rutiner. Men någon omplacering av  missgynnade studenter i större utsträckning är inte aktuell. Programledningen för läkarprogrammet anser att det skulle drabba de studenter som redan fått sina förstaval. Christer Larsson, som fått ansvaret för ärendet, säger att den plötsliga sjukskrivningen av läkarutbildningens programdirektör har försenat hanteringen. Nu är det för sent att göra något åt saken.
– Det är tråkigt att det har blivit som det har blivit, men det rör sig om en lottning som inte går att göra om. Då kommer det andra studenter som kräver att den nya lottningen ska göras om av andra orsaker. Det ingår i kursbeskrivningen att man kan behöva flytta på sig.

Inga ursäkter
Viola är kritisk till hur universitetet hanterat ärendet.
– Det borde gå att ordna. Det går alltid att ställa in extra stolar i ett klassrum.
Hon är även besviken på avsaknaden av någon form av ursäkt från universitetet.
– Vi kunde kanske ha fått ett tack för att vi upptäckte det här. Eller att universitetet mött oss och sagt ”säg vad ni vill ha” och försökt ordna det.
Men någon ursäkt från fakultetens sida är inte att vänta.
– Det är inget vi har planerat, säger Christer Larsson.
Cecilia Skoug, ordförande för kårsektionen Medicinska föreningen, anser att det är att det är tråkigt att studenter känner sig missgynnade, men säger att kåren uppskattar att det går att påpeka brister och bli tagen på allvar av universitetet.
Inte heller Medicinska föreningen har några planer på att kräva fakulteten på en ursäkt, men uppmanar studenter som känner att de blivit illa bemötta av universitetet att kontakta dem.

Viola och Calle heter egentligen något annat.