Sanningar på Sol

- in Studentliv
@Annika Skogar

Shakespeare, kvinnorättsarbete och kejsar Augustus. Det är exempel på några av programpunkterna under årets Humanist- och Teologdagar som börjar imorgon. 

Temat för årets Humanist- och Telologdagar är ”Sanningar”.
– Vi valde det som tema eftersom sanningen och sanningar är något som vi ständigt kämpar och arbetar med på universitetet, säger Marianne Thormählen, professor och prodekan för forskning vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Ett 30-tal populärvetenskapliga föreläsningar kommer att hållas på temat av bland annat annat teologer, kulturvetare, arkeologer, litteraturvetare, bokhistoriker, filosofer och filmvetare

Finns det något som jag som besökare absolut inte får missa?
– Det är svårt att säga, det är helt efter intresse. Vissa är ju väldigt intresserade för kognitionsvetenskap medan andra är helt inne på brittisk litteratur. Det finns något för alla, säger Gisela Lindberg, kommunikationsansvarig på Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Marianne Thormählen är inne på samma spår.
– Man får absolut inte missa att kolla  på programmet, därifrån får man plocka ut guldkornen i jakten på sin egen sanning.

[checklist]

Humanist- och teleogdagarna

  • Humanistdagarna har arrangerats årligen sedan 1985.
  • Under senare delen av 2000-talet slogs Humanistdagarna ihop med Teologdagarna och sedan dess har det varje år arrangerats under gemensam flagg.
[/checklist]