Q: Kårförtroendet

- in Q

Kårernas samarbetsorgan Lus, som äger Lundagård, är i ekonomiskt trångmål. Situationen förbättrades inte av att Lus av ekonomiska orsaker tog bort tjänsten som ekonomiansvarig. Nu har det blivit Lundagårds tur att få damoklessvärdet riktat mot sig. Kårerna, de flesta välbeställda, ökar inte anslagen till det krisande Lus. Under det extrainsatta mötet antog istället kårerna förslaget om att beskära Lundagård.

Q har hämtat inspiration från Fjärran Östern. På grund av Senryü-versens lakoniska versmått skaldas denna månad två verser.

Uppgjort möte 
ger bred konsensus – 
Kalla kårer 

Förmögna kårer
undviker granskning –
Undviker ansvar