Finska studenttidningar föreslås slås ihop

Slå samman alla studenttidningar till en. Det förslag levererade Antti Pikkanen, tillträdande chefredaktör för studenttidningen Ylioppilaslehti vid Helsingfors universitet. Något som direkt fick kritik av den svenskspråkiga studenttidningen.

Antti Pikkanen, tillträdande chefredaktör för studenttidningen Ylioppilaslehti vid Helsingfors universitet.  Foto: Privat.
Antti Pikkanen, tillträdande chefredaktör för studenttidningen Ylioppilaslehti vid Helsingfors universitet.
Foto: Privat.

I Finland finns i dagsläget 14 studenttidningar vid universiteten, varav två publicerar nyheter på svenska. Flera av dem ägs av studentkårerna vid respektive universitet, och fungerar i många fall som en megafon för kåren enligt Antti Pikkanen.
– På vissa studenttidningar bestämmer studentkåren för mycket, där är inte redaktionen självständig. Jag har hört om fall där kåren skurit ned budgeten så mycket att knappt något redaktionellt material kunnat göras, som en vendetta mot en kritisk chefredaktör, säger Antti Pikkanen.

Studenttidningen Ylioppilaslehti ägs av ett bolag, som i sin tur ägs av Studentkåren vid Helsingfors universitet. En sammanslagning med ett oberoende bolag i ryggen menar Antti Pikkanen skulle stärka självständigheten gentemot kåren.
– Jag är bekymrad över att så många andra studentkårer skär i sina studenttidningars budgetar. Som en tidning skulle vi stärkas finansiellt och även kunna påverka universiteten mer kraftfullt, säger Antti Pikkanen.

Julius von Wright är chefredaktör för Studentbladet – Nordens äldsta studenttidning. Foto: Privat.
Julius von Wright är chefredaktör för Studentbladet – Nordens äldsta studenttidning.
Foto: Privat.

Svårt för svenskan att överleva
Någon som inte håller med är Julius von Wright, chefredaktör på svenskspråkiga Studentbladet.
– Universiteten i Finland har ganska starka studenttidningar för tillfället rent ekonomiskt. Men det går åt hållet att de hellre skär ned än satsar, säger han.
Studentbladet finansieras bland annat av några nationer, yrkeshögskolor och sex kårer gemensamt genom Svenska Studerandes Intresseförening. Svenskan som officiellt språk i Finland har det motigt just nu, varför Julius von Wright är särskilt kritisk till en sammanslagning. Studentbladet grundades från början med målet att värna om det svenska språket.
– Jag tycker att det är ett dåligt förslag att slå ihop alla tidningar till en. Studerandena får inte en starkare röst med bara en tidning eftersom det finns många olika studentgrupper med olika perspektiv som behöver belysas.
– Dessutom är svenskan redan utsatt som språk och det kommer inte bli bättre med bara en tidning. Det finns även en risk att tidningen blir allt för koncentrerad till vad som händer i Helsingfors och inte i resten av Finland, säger Julius von Wright.

Lokala upplagor
Antti Pikkanen är medveten om risken för att en tidning skulle kunna ”Helsinkifieras”.
– Men det problemet kan lösas genom att ha många lokala upplagor för varje universitet. Tidningen kan ha en svensk upplaga som ett substitut, säger han.
Skulle detta fungera även för svenska studenttidningar?
– Om det fungerar i Finland, så kan det väl fungera i Sverige också? Men det här är bara en diskussion som precis startat, i nuläget har vi inga planer på att slå samman tidningarna. Men om 10-15 år kanske vi måste göra det, och då är det bra att vi börjat prata om det redan nu, säger Antti Pikkanen.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like

Uppsala studentkår går in som Ergos förvaltare

Uppsala studentkår väntas under tisdagen klubba igenom förslaget