LU Byggnad: ”Hade önskat mer professionalism”

Högen av brister till trots – det är ännu oklart om eller när alla fel på Eden ska åtgärdas. 

Ombyggnaden av Eden har inte varit felfri. I december skulle ombyggnaden varit klar, men istället fick samhällsvetarstudenterna flytta in i en osäker byggnad. Fastighetsägaren Akademiska hus lovade att utreda och åtgärda problemen, och beklagade redan då förseningarna. Vid slutbesiktningen av ombyggnationen senare under våren upptäcktes 400 anmärkningar eller fel som skulle åtgärdas. Vissa av bristerna har åtgärdats, men vissa av de kvarvarande bristerna är så pass allvarliga att fakultetsstyrelsen på samhällsvetenskapliga fakulteten nu skickat en kravlista till Akademiska hus på brister som måste åtgärdas under sommaren.
– Jag skulle inte kalla det brister. Vi har möte med LU Byggnad nästa vecka och ska diskutera innehållet i skrivelsen med kravpunkterna. Jag vill vara överens med LU Byggnad innan jag uttalar mig om det, säger Britt-Mari Grafström, projekt- och teknikchef för Akademiska Hus.
Hon är trots förseningarna nöjd med arbetet som utförts.
– Jag tycker att Eden blivit väldigt fin och att hela byggnaden lyfts. Men som du vet är vi redan ruskigt försenade.
Vad beror förseningarna på?
– Det är många olika faktorer och det pågår diskussioner med entreprenaden. Jag ska ha möte med dem på torsdag och får reda på mer detaljer då.
Enligt Britt-Mari Grafström är det även då besked kan ges om kravpunkterna kan uppfyllas under sommaren.
Är det aktuellt med en ekonomisk kompensation till Lunds universitet?
– Det är också något som vi ska diskutera nästa vecka. Det hela är lite infekterat just nu, säger Britt-Mari Grafström.

”Önskat mer professionalism”
LU Byggnad är universitetets avtalspart för ombyggnationen av Eden. Jessica Åhs är avdelningschef för lokalförsörjningsavdelningen på LU Byggnad.
– Jag tycker att Eden har blivit den moderna byggnad  verksamheten ville ha. Men vi hade önskat mer professionalism vid själva genomförandet, då det är så försenat, säger hon.
Enligt henne ska universitetet diskutera ekonomisk kompensation för förseningarna.
– Vi har redan fått reducerad hyra från Akademiska hus och de har även fått ta en del merkostnader, som till exempel extraarbete för personalen eller inredning som levererats men inte kunnat sättas upp i tid, säger Jessica Åhs.
Vet du om kraven på listan kommer åtgärdas?
– Nej, det kan jag inte svara på i dagsläget. Men vi för diskussioner med Akademiska hus om det.

LÄS MER: 400 fel på Eden