Domen oförändrad i julaftonsskjutningen

- in Nyheter
@Carl-Johan Kullving

27-åringen som sköt ihjäl sin far på Kämnärsrätten döms för vållande till annans död.

Hovrätten i Malmö fastställer tingsrättens dom rörande dödsskjutningen på Kämnärsrätten som inträffade på julafton 2013. Det innebär att den häktade 27-åringen ska genomgå rättspsykiatriska vård som tingsrätten beslutade om.

Det var på julafton i fjol som 27-åringen, boendes på Kämnärsrätten och då anställd som doktorand på universitetet, sköt ihjäl sin egen far. Pappan arbetade även han på universitetet. 27-åringen menar att skjutningen var en olyckshändelse som skedde efter att bråk uppstått mellan honom och fadern. Enligt domstolen kan det bevisas att sonen led av en psykisk störning. Hovrätten i Malmö styrker detta och dömer 27-åringen för vållande till annans död då uppsåtet inte kunnat styrkas. 27-åringen sitter häktad och ska genomgå rättspsykiatrisk vård.

I samband med åtalet mot 27-åringen blev han även åtalad för misshandel av en doktorandkollega. Misshandelsförsöket ska ha skett i december 2012. Detta åtal ogillar hovrätten då den ska anses som ringa, vilket inte föranleder straffansvar. Skadeståndstalan som doktorandkollega lämnat in ogillas också av hovrätten.