Q: Oskar Styf (ÖG) och Sebastian Persson (HL)

- in Q

Styfs och Perssons tid i LUS presidium kan beskrivas som ett mellanår, utan de påfrestningar som det tidigare presidiet fick utstå.

Illustration: Sara Ottosson
Illustration: Sara Ottosson

Likväl har de tagit emot de ökade anslagen, som deras företrädare drev igenom. De vill ge sken av att vara ett radarpar liksom ”snobbar som jobbar”, men elaka tungor vittnar om att detta är långt ifrån hela sanningen.

Styf: Teolog som ägnat sig åt världsliga sysslor de senaste åren. Hans sakrala bakgrund och hans förkärlek att hålla tal har gett upphov till smeknamnet Pastor Styf. Kan höras sjunga på studentlivsvåningen. Emellanåt psalmer. Styfs dagar upptas till stor del av långluncher och nätverkande. Kvällarna och nätterna upptas av middagar och nätverkande.

Persson: Pudding Persson, som han kallar sig själv, är mycket intresserad av fotboll, särskilt HIF. Den lille mannen, som Pudding också kallas, talar mycket om mångfald och inkluderande, men det är högst oklart hur mycket han åstadkommit i dessa avseenden.

Q kvad

Förra presidiet gav ut
rapport om orimlig arbetsbörda.
Persson och Styf slog bakut
och presidium blev inte av kårerna hörda.

Nu är presidiet ett annat
och vardagen för dessa två likaså.
Åligganden har avstannat

de har åtnjutit rätt så bekväm stressnivå.

Svirar med alla de känner.
Ingenting på deras lättsinne rår.
Lunchar ofta med Brenner.
Flitens lampa ej lysa i år.