Ställ krav på pedagogisk kompetens

Studenter ska inte behöva nöja sig med sämre pedagoger än förskolebarn – ställ krav på pedagogisk kompetens hos undervisande högskolepersonal. Det skriver utbildningspolitiska krönikören Hanna Håkanson. 

Heltidsstudier ska vara på heltid, men hur mycket tid en student lägger på sina studier skiljer sig mycket mellan olika utbildningar. Sett till ett av de viktigaste kvalitetsmåtten, lärarledd tid, är skillnaderna påtagliga.

Nästan hälften av alla humaniorastudenter har mindre än sex timmar lärarledd undervisning i veckan, och drygt åtta av tio har mindre än nio timmar. Bland medicinstudenter däremot har drygt åtta av tio mer än nio timmar undervisning i veckan, och över hälften mer än femton timmar i veckan. Detta hänger mycket samman med hur högre utbildning finansieras – ersättningen till högskolorna för en humaniorastudent (28 366:-/helårsstudent) är inte ens hälften av vad ersättningen är för en medicinstudent (59 849:-/helårsstudent).

Det går att diskutera länge varför anslagen ser så olika ut. I debatten tycks däremot konsensus råda kring att lärarledd tid är någonting bra. Men hur kvalitetssäkras den lärarledda tiden? Om lärarnas pedagogiska kompetens är väldigt låg spelar det mindre roll om den lärarledda tiden finns där. Studenterna lär inte begripa särskilt mycket ändå.

I grundskolan och på gymnasiet har det införts lärarlegitimation för att säkerställa att personalen som undervisar och examinerar vet vad hen gör. I högskolans värld finns inga motsvarande krav. Det är inte ovanligt att nya doktorander kastas in i ett klassrum och förväntas undervisa utan att först ha undervisats i hur det går till. Det är inte rimligt att studenter som satsar hundratusentals kronor i studieskulder och utebliven arbetsinkomst under flera år ska förväntas nöja sig med sämre pedagoger än vad förskolebarn har.

Precis som vi studenter har rätt att ställa krav på våra lärares fackkunskaper, ska vi ha rätt att ställa krav på deras pedagogiska kompetens. Det spelar ingen roll för studenters inlärning hur välmeriterad professorn framme vid whiteboardtavlan är, så länge hen inte kan förmedla kunskap på ett begripligt sätt.

Att ställa krav på att all undervisande personal ska ha genomgått utbildning i pedagogik och didaktik kommer att stjäla tid från annan verksamhet. Det är mycket riktigt. Men om vi har enats om att lärarledd tid är viktigt måste vi också kunna ställa krav på den lärarledda tidens innehåll. Ett kvalitetsmått som inte är kvalitetssäkrat blir nämligen inte särskilt kvalitativt.