Malmö nation utreder sexism under sittning

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Under lördagens sittning på Malmö nation fick två kvinnliga gäster motta sexistiska och grova kommentarer. När de påtalade problemet för en vakt hände inget – men efter ett uppmärksammat Facebookinlägg utreder Malmö nation nu händelsen.

Lördagens sittning på Malmö nation blev allt annat än en trevlig kväll för två av nationens gäster. De båda kvinnliga gästerna fick motta sexistiska och ofredande tillmälen från en manlig gäst på nationen.

När en av kvinnorna påkallade problemet för en vakt på sittningen fick hon svaret ”vi har koll på honom”. När ingen åtgärd vidtogs mot den anklagade mannen senare under kvällen, ifrågasatte den andra av de drabbade vaktens beteende. Det resulterade i att hon i stället blev utslängd med hot om att aldrig få komma in på en nation igen.

Hundratals gillningar och kommentarer
Den här historien återgavs i ett uppmärksammat inlägg på Malmö nations Facebooksida (se nedan) från en av kvinnorna under söndagen. Inlägget fick hundratals gillningar och många kommentarer om vaktens beteende.

Under söndagen valde Malmö nation dock att radera inlägget från sin Facebooksida. Nationens kurator William Personne menar att det gjordes på grund av hot som delades ut i kommentarsfältet mot personer på nationen. Tilltaget har mötts av kritik.

Samtidigt valde nationen att deklarera att de under måndagen skulle inleda en utredning om vad som verkligen skett.

Kurator avböjer intervju
William Personne vill under måndagen och tisdagen inte kommentera det särskilda ärendet innan utredningen är genomförd, men menar att det är tråkigt när kommentarer likt dessa fälls och att ingen ska behöva utsättas för det.

Nu jobbar nationen på en konkret handlingsplan som ska presenteras för Kuratorskollegiet, KK. William Personne vill inte heller kommentera handlingsplanen förrän dess detaljer är utstakade – men menar att nationen också kommer att jobba för att aktivera samtliga nationer inom KK i arbetet.

Utformar ramverk för roligare festande
Under tisdagsförmiddagen publicerade nationen ett inlägg på sin Facebooksida där de ”i linje med sin utlovade transparens”, som deras formulering lyder, redogör för sitt utrednings- och uppföljningsarbete.

Nationen har utformat ett ramverk för en arbetsgrupp, bland annat tillsammans med de två drabbade kvinnorna, för att göra nattklubbsmiljön till ”en tryggare, mer respektfull och roligare plats”. De hoppas senare kunna implementera detta hos alla Kuratorskollegiets tolv nationer.

Förhoppningen är att det ska fungera som ett forum där incidenter liknande den på Malmö nation ska kunna rapporteras in, diskuteras och åtgärder vidtas.

Kuratorskollegiet och Malmö har än inte kommunicerat
När Lundagård pratar med Kuratorskollegiets ordförande Märta Skoglund under tisdagsförmiddagen, har hon än inte varit i kontakt med Malmö nation gällande helgens incident. Ett möte är dock högt prioriterat under veckan.

– Vi kommer att träffa dem och se till att det blir något av detta. Det viktiga för oss är att denna händelse får konsekvenser och efterföljder, säger hon.

Vad hade du velat se för efterföljder?
– Jag vill att man tittar i genom all sin personal. Det här är en väldigt allvarlig händelse. Det är jätteviktigt att ansvarig personal på plats på nationerna är ett stöd för besökarna, säger hon.

Märta Skoglund tillägger att hon dock gärna även skulle vilja höra vaktens version av händelsen.

– Det är viktigt att se alla sidor av händelsen, säger hon.

KK positiva till handlingsplan
Trots att Kuratorskollegiet än inte har fått ta del av Malmö nations tankar om handlingsplan och ramverk, är Märta Skoglund positivt inställd för att kunna implementera en sådan inom Kuratorskollegiet.

– Just nu är det svårt att säga om det behövs en handlingsplan för just sådana här händelser – men det kan jag nog tycka. Man ska lära sig av sina erfarenheter och incidenter. Det är viktigt att vi får ut något av detta. Om det skulle komma fram en handlingsplan om hur vakter ska agera, så är det något positivt, säger hon.

Det första utkastet av Malmö nations arbetsgrupp för en tryggare, mer respektfull och roligare nattklubbsmiljö kommer att presenteras på Kuratorskollegiets förmöte den 23 november.