Otrygg studiemiljö – ett allt större problem

- in Nyheter

Tydligare kursplaner och en förbättrad psykisk studiemiljö. Det är några av de åtgärder som krävs på universitetet, visar en ny ärenderapport från studentombudet.

Den nya rapporten från Petra Holst, Lunds universitets studentombud, visar vilka situationer som får studenter att aktivt söka hjälp av studentombudet och Lunds universitets studentkårer, Lus. Rapporten täcker 490 ärenden från läsåret 2014–15 och ger en fingervisning om hur väl olika områden inom universitetets organisation fungerar.

Flera mobbingfall
I årets rapport vill Petra Holst särskilt betona de ärenden hon fått in gällande studiemiljö. Hon har bland annat valt att lyfta fram ett fall av mobbing, där en student blivit utfryst av gruppmedlemmarna i ett grupparbete.

– Det är viktigt att tänka på att studiemiljön även innefattar psykosociala problem och att den fysiska studiemiljön inte är oberoende av sociala och psykiska förhållanden. Det ska vara tydligt vilken studentservice som universitetet erbjuder och var man kan ta hjälp vid här typen av situationer, säger Petra Holst.

I sin roll som Lunds universitets studentombud arbetar Petra Holst dagligen med att hjälpa studenter och studentkårer som stöter på problem inom universitets verksamhet. Ärendena kan gälla allt från diskriminering till bristfällig kursinformation.

Administrationen felar oftast
Flest ärenden återfinns i kategorin administrations- och informationsfrågor. Det är en bred kategori som kan gälla till exempel en försenad eller ofärdig litteraturlista, betygskriterier eller kostnader vid utskrifter.

– Den här kategorin visar på att kursplanerna i många fall behöver förtydligas och göras mer omfattande. Både lärare och studenter är bundna till vad som står i kursplanen, på så vis är den en viktig del i utbildningen, säger Petra Holst.

Årets rapport är den tredje i sitt slag och visar att det fortfarande finns många områden där universitetet kan bli bättre.

Petra Holst menar även att en tydligare kursplan är en väg till en förbättrad utbildningskvalitet, något som historieprofessorn Dick Harrison nyligen uttalat som ett problem inom universitetets humanistiska utbildningar.