Mänskliga rättigheter i fokus – på filmfestival

Lunds första filmfestival för mänskliga rättigheter inleds under fredagen. Programmet är lovande, och täcker allt från aktuella migrationsfrågor och människor på landsflykt till kvinnors rättigheter och historiskt viktiga lektioner.

[ads1]

De flesta kontoren är ganska tysta en fredagseftermiddag. Så är inte fallet på Stiftelsen Raoul Wallenbergs Institut för Mänskliga Rättigheter. Det är två veckor innan deras första filmfestival i Lund.

Ska skapa diskussion
Efter tio inledande minuter av osäker väntan på den skuggiga gården vid tegelbyggnaden nära Juridiska Fakulteten träffade Lundagård huvudorganisatörerna av Lunds första filmfestival för mänskliga rättigheter.

Morten Kjaerum, director för RW, Mark Gibney gästprofessor från USA och deras förste kommunikationsansvarige avslöjade att den ursprungliga idén var att påbörja ett samarbete med Institutets kontor i Istanbul. Tidsaspekten begränsade dock projektet till enbart Lund, och resultatet är filmfestivalen som startar fredagen den 4 mars.

Det övergripande målet är att skapa en större diskussion som är relevant för frågor om mänskliga rättigheter utanför den rättsliga och akademiska miljö som institutet vanligtvis arbetar med.

– För vissa människor låter kanske ”Filmfestival för mänskliga rättigheter” som predikande moralfilmer, säger Mark Gibney

Behov att att framhäva enastående filmer
För att motbevisa detta kände organisatörerna behovet att framhäva att det är enastående filmer. Det faktum att tre av filmerna var Oscarsnominerade stöder deras uttalande.

Vid första anblicken kan vissa av historierna verka långt ifrån dagens södra Sverige både regionalt och historiskt. Diskussionspaneler, tal och sammanfattande sessioner runt de faktiska filmerna är ett försök att koppla samman dem.

Många frågor kan påverka på oss direkt. Det senaste exemplet om människor på flykt och skydd av flyktingar är bara en av många frågor. Genom festivalen hoppas organisatörerna att de kan nå ut till en ny publik som traditionellt sett inte skulle vara intresserade av de diskuterade frågorna.

Inte studentvänliga priser
Beslutet att inte ha festivalen på universitetsområdet, utan att starta ett samarbete med biografen Kino, reflekterar idén om att locka båda studerande och icke-studerande. Men biljettpriserna kunde vara lite mer studentvänliga. U
ngefär 80 kronor per film är ett ganska högt pris för en studentbudget.

Den goda nyheten är att tack vare ytterligare finansiering, vilken blev godkänd efter Lundagårds intervju, kan studenter nu få tag på ett pass och se fyra filmer till priset av tre! Medan förberedelserna för årets festival är i full gång är incitamentet att göra det här till ett årligt evenemang.

Lund Human Rights Film Festival pågår 4–7 mars och hålls på Kino i Lund. 

Artikel: Eleonora Klieble

Översättning: Elise Petersson

About the author

Lundagård är Sveriges äldsta studenttidning, grundad 1920.