Forskaren om stress: ”Kan gå väldigt illa”

När går egentligen vår stress för långt – och vad kan vi göra åt den? Det var frågor som diskuterades under Lundagårds debattfrukost under onsdagen.

Stress och ångest bland Sveriges studenter och unga har blivit allt mer vanligt. Pressen över prestera på sin utbildning, som man samtidigt ska leva ett fulländat studentliv kan visa sig överväldigande. I reportaget ”I skuggan av ett studentliv” beskrivs hur studentlivsengagerade inte kan balansera mellan sina olika åtagande och vilka allvarliga konsekvenser det kan innebära för de inblandade.

I reportaget lyfts ett fåtal exempel fram – men problemet har visat sig vara mer än vanligt förekommande.

– Vi försöker trycka in allt mer i pusslet i dag, sa Staffan Wester, psykolog vid Studenthälsan.

Eniga om stressens allvar
Han deltog tillsammans med Frida Eek, sjukgymnast och docent i hälsovetenskaper vid Lunds universitet och Tindra Englund, redaktionsmedlem på Lundagård, i en debatt under onsdagen på temat: ”När går stressen för långt?”.

Trion var eniga i sin syn på allvaret med stress och dess konsekvenser.

– Stress är en obalans mellan kontroll och krav som innebär obehag. Är man för stressad, blir det svårt att koppla av och utan återhämtning blir det skadligt, sa Frida Eek som själv forskat kring stress.

Ett 40-tal personer tog sig till café Athen under onsdagsmorgonen för att lyssna på debatten. Foto: Claudio Gandra
Ett 40-tal personer tog sig till café Athen under onsdagsmorgonen för att lyssna på debatten. Foto: Claudio Gandra

Det kan vara allvarligt även under en begränsad period. I texten ”Det är nog bara lite depression” förs ett resonemang om att stress och depression kan vara något man får stå ut med för att bli framgångsrik – men det var en värdering som paneldeltagarna hade svårt att köpa.

– Man kan inte kalkylera med depression för att nå framgång. Det här är allvarliga, och vanliga, tillstånd, sa Staffan Wester och la till:

  Det är begripligt att man i stunden kan tänka så och vill stå ut med något sådant – men om det är en slutsats är man rätt illa ute.

Riskfaktorer finns
Men ibland kan det vara svårt att veta när det är dags att dra i handbromsen och inse att stressen har gått för långt. Koncentrationssvårigheter, trötthet och att man konstant skyndar sig kan vara signaler på att något är på väg att gå fel.

– Det kan gå väldigt illa. När man når botten kan det innebära att man tappar lusten, inget känns roligt och det går inte att se ljust på livet, förklarade Frida Eek.

”Viktigt att ta kontroll över sin tid”
För att undvika just den avgrundsdjupa botten som Frida Eek beskrev handlar det om att vara ärlig mot sig själv och jobba förebyggande.

– Det handlar om att minska obalansen mellan kraven på dig själv och kontrollen över din livsstil. Antingen minskar du kraven eller ökar du kontrollen, sa hon och lägger till:

– Det handlar om att göra en total utvärdering av sin livssituation, där man ser över vilka krav som är verkliga, och vilka krav man ställer på sig själv.

Staffan Wester fyllde i att det handlar om att vara konsekvent med allt: träning, sömn och kost.

– Man ska kontroll över sin tid, sa han och avslutade:

– Den stora utmaningen är att upptäcka att man är stressad och att kunna stanna upp, reflektera och hur fråga sig hur man mår.