”Kommunen tar universitetet för givet”

- in Nyheter, Studentliv

Lund ska bli Sveriges bästa stad att studera i. Det var visionen när de rödgrönrosa tog över styret i Lunds kommun efter valet 2014. Är vi där än? Nej, säger de kommunpolitiker som Lundagård som har träffat.

När Lunds rödgrönrosa kommunstyrelse presenterade sin första budget efter valet 2014, presenterade man också sin vision om Lund som Sveriges bästa stad att studera i.

Nu har snart halva mandatperioden gått – men än är inte målet uppnått. Däremot är man på god väg, menar Ulf Nymark, ledamot för Miljöpartiet i kommunstyrelsen.

– Jag vågar inte påstå att vi är den bästa studentstaden än, men jag tycker att vi har tagit riktigt stora steg framåt, säger han.

Studenterna och kommun klaffar
Ett område som blivit bättre är den samverkan mellan kommunen och studentorganisationerna som genomförs inom ramen för kommunala studentrådet. Detta råd har visserligen funnits redan tidigare, men Ulf Nymark tycker att det har utvecklats på senare tid.

– Vi har tagit flera nya initiativ. Till exempel har flera av kommunens nämnder träffat studentrådet för att diskutera utveckling och samverkan i olika studentrelaterade frågor, säger han.

En annan fråga där kommunens arbete förbättrats är på studentbostadsfronten.

– Det har blivit fart på byggandet av studentbostäder, vilket är väldigt viktigt. Nu bygger kommunens eget bostadsbolag studentlägenheter, vilket inte har skett innan, och i huvudsak på mark som kommunen själv äger, säger Ulf Nymark (MP).

Några nya satsningar på bostäder fanns dock inte med i det budgetförslag som presenterades av kommunstyrelsen den 9 maj.

Anders Almgren (S). Foto: Lukas J. Herbers
Anders Almgren (S). Foto: Lukas J. Herbers


– Det byggs mer än på länge i Lund och regeringen har aviserat att man tänker satsa pengar på kommunernas bostadsbyggande. Därför får kommunens Byggnadsnämnd inte mer pengar just nu, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren (S).

Ulf Nilsson (L): Klent med nya initiativ
Under presskonferensen den 9 maj presenterade kommunstyrelsen en överenskommelse med Liberalerna (tidigare Folkpartiet) om ett förslag till ny skolpolitik. Men även om S och MP verkar ganska överens med L om förskola, grundskola och gymnasium har de olika uppfattningar om hur det går med arbetet att göra Lund till Sveriges främsta studentstad.

 Det har egentligen inte hänt så mycket, menar Ulf Nilsson, Liberalernas gruppledare i kommunfullmäktige. 

– Bostadssituationen är fortfarande väldigt, väldigt pressad. Vad som är viktigt just nu är att arbetet med detaljplaner och liknande inte får avstanna. Det behövs nya bostäder, både för ungdomar och för familjer, säger han.

”Kontakterna har brustit”
Fler bostäder för andra andra grupper än studenter skulle enligt Ulf Nilsson (L) få positiva följder också för studerande, eftersom det ökar den allmänna rörligheten på bostadsmarknaden. Det som gynnar Lunds kommun generellt gynnar också studenterna, är hans inställning.

Ulf Nilsson framhåller även att ökade kontakter mellan universitets ledning och kommunens ledning skulle kunna underlätta för de studerande.

Ulf Nilsson (L) är inte nöjd med hur kommunen har förvaltat studenterna i Lund. Foto: Lukas J. Herbers
Ulf Nilsson (L) är inte nöjd med hur kommunen har förvaltat studenterna i Lund. Foto: Lukas J. Herbers

 Kanske framför allt i bostadsfrågor, men även annars. Kontakterna mellan kommun och universitet är något som alltid har brustit lite i Lund. Vi är stolta över vårt universitet, men man tar det lite grann för givet, säger Ulf Nilsson (L).

Inga ytterligare satsningar att vänta
Kommunstyrelsens budgetförslag innehöll i övrigt inga höjningar eller sänkningar av skatten, och inga större nedskärningar. De främsta satsningarna kommunstyrelsen vill göra är inte på universitetet, utan snarare på grundskolan och på jämställda löner.

 En chef inom Lunds kommun som inte kan sätta jämställda löner är ingen bra chef, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren (S).