Stackars lurade samhällsvetare

- in Ledare
@Tindra Englund

Är du ny vid universitet? Varmt välkommen! Om du är samhällsvetare eller humanist har jag dessvärre dåliga nyheter – du har valt att satsa på en utbildning som inte kommer att satsa på dig.  

För sex år sedan började jag studera och jag såg fram emot att få stöta och blöta mina idéer med professorer och andra studenter för att tillsammans kunna skapa något nytt.

En kvarts miljon i studieskulder och tio tusentals sidor av studentlitteratur senare, är insikten dessvärre slående – jag har fått alldeles för lite tillbaka.

I dagens system får en läkarstudent fler föreläsningar under sin första termin än vad en student vid humanistiska och teologiska fakulteterna får under hela sin treåriga utbildning. Trots att båda får lika stora studieskulder och förväntas lägga ned samma tid per termin.

I Oskar Madunic Olssons viktiga reportage kan du läsa om hur Sverige systematiskt nedprioriterar vissa utbildningar till förmån för andra. Hur religionsvetare får hålla till godo med så lite som tre och en halv timmes lärarledd undervisning i veckan.

I juni invigdes MAX IV ett gigantiskt och kostsamt nytt laboratorium som du kan läsa mer om på sidan, men samtidigt som Lunds universitet investerar stort i forskning, sviker man en stor andel av sina studenter.

Visst, många av besluten är politiska och ökade anslag till forskning och fler studieplatser klingar fint i allmänhetens öron.  Jag anser dock att det borde vara universitets ansvar att säga ifrån och ta upp kampen för alla studenters rätt till utbildning.

Det är ingen slump att de mest prestigefyllda programmen fylls med studenter med högutbildade föräldrar. De som är insatta ser självklart till att deras barn satsar på en utbildning som satsar på dem.

Men samtidigt är världen i desperat behov av just välutbildade samhällsvetare, religionsvetare och humanister. Människor som övat upp sin etiska och analytiska förmåga, som inte köper att det finns en objektiv sanning, utan som vågar se de många perspektiven.

Utan dessa perspektiv kommer vi att stå fortsatt handfallna inför den populism, extremism och nationalism som nu sveper genom Europa och världen.

Därför skulle jag i brist på politisk handlingskraft vilja se en större
solidaritet mellan Lunds olika fakulteter och en strategi för omfördelning av ekonomiska medel likt den som finns i Uppsala.

Lunds universitet borde skämmas när de kallar tre och en halv timmes lärarledd tid i veckan för en ”heltidsutbildning”.