Otrygg arbetsmiljö på Sveriges förenade studentkårer

- in Nyheter
@Tindra Englund

Sveriges förenade studentkårers styrelse har beslutat sig för att genomföra en omorganisation. Men varför? Idag berättar studenttidningen Ergo om tidigare anställda som tvingats söka vård på grund av den otrygga miljön på arbetsplatsen.

I slutet av augusti lät Sveriges förenade studentkårer (SFS) meddela att de ämnade påbörja ett ”omfattande utvecklingsarbete”. Men enligt före detta anställda som talat med Ergo är omorganisationen endast ett sätt för ledningen att göra sig av med icke önskvärd personal.

– I stället för att ta tag i arbetsmiljöproblemen, försöker ledningen göra sig av med kansliet, säger en tidigare anställd till Ergo.

Aggressivitet och skuldbeläggande
Enligt en av de före detta anställda så har arbetsmiljö präglats av aggressivitet och skuldbeläggande.

– Har man sagt ifrån om någonting man tyckt varit fel, har man råkat illa ut. Arbetsplatsen är väldigt hierarkisk och styrs med aggressivitet från ledningshåll. Det är spänningar i ledningen och personalen har gjorts till syndabockar.

Den dåliga arbetsmiljön bekräftas även av ”Kanslichefens rapport” från i augusti. Där står att ”arbetsmiljön varit dålig och det är prioriterat att komma till rätta med den”. Enligt de tidigare anställda har kanslichefen och generalpresidiet även tagit hjälp av terapeuter från S:t Lukas för att lösa problemen.

Enligt Ergo vill SFS ordförande Caroline Sundberg inte kommentera frågor som rör personal och omorganisationen i media och även Lundagård har försökt nå henne men utan framgång.