Han tar avstamp i konsten att njuta

- in Nyheter
@Tindra Englund

 

På onsdag börjar universitetets jubileumskurs. Först ut är professor Ulf Ellervik som ska prata om varför vi njuter av mat och förälskelse.

Hallå där… Ulf Ellervik, en av två ansvariga, för universitets jubileumskurs. Vad kommer din föreläsning att handla om?
– Det här är en föreläsning som kommer att handla om vad kemi egentlig är. Kemi är ju ett ämne som många annars tycker är lite jobbigt och komplicerat men det jag försöker göra i mina föreläsningar är ju att visa att vi är ju kemi helt enkelt och att kemi påverkar oss väldigt mycket. Med lite mer kemi så kan vi därför förstå oss själva lite mer.

– Det kommer delvis att handla lite grann om hur hjärnan funkar, lite grann om hur vi påverkas utifrån och varför vi då helt plötsligt blir lyckliga. Så på 45 minuter så kommer jag både hinna med att prata om varför vi njuter av mat och varför vi njuter av förälskelse.

Är det just  förälskelser och njutning som fascinerar dig extra mycket?
– Det gör det absolut. Det är ju superspännande och två av mina favoritämnen att njuta av. Jag njuter oerhört mycket av mat och dessutom är det väldigt lätt att förklara mat ur ett kemiskt perspektiv. För det handlar mycket om luktupplevelser som verkligen är kemi rakt av.

Hur då?
– När du känner en lukt så andas du in ett kemiskt ämne i luften. Det är det här som är lukten och det här kemiska ämnet binder till en receptor i vår näsa och den receptorn skickar sedan en nervsignal in i hjärnan som gör att detta omvandlas till en bild i din hjärna. En bild som sedan i sin tur kopplas till minnen och känslor.

– Vissa luktupplevelser får oss att bli nästan lyckliga  medan andra gör att man nästan börjar kräkas och blir illamående. Det är det som är så fascinerande, hur kemiska ämnen så fullständigt kan påverka oss.

Ligger det något i myten om att man faller för folk som man tycker luktar gott?
– Myten är lite överdriven eftersom vi har tappat lite av den här biten och vi går idag sällan runt och luktar på varandra. Om vi luktar på varandra så luktar vi på parfymer. En parfym däremot kan du säkert falla för.

Handlar det om att kroppslukterna är så pass mycket svagare än parfymerna?
– Nja det handlar väl dels om det, men framförallt så tycker vi helt enkelt inte längre att det luktar gott.  Jag menar att på 1800-talet så var kroppslukten positiv men det är den inte längre.

Känner barn fler lukter än äldre?
– Inte fler direkt men kanske aningen bättre. Däremot är det inte så stor åldersmässig skillnad som man trodde förr. Man brukar säga att luktsinnet halveras vart 20 år ungefär, men det är i snitt, så är du bara frisk kan du ha ett ganska gott luktsinne högt upp i åren.

Behöver man ha någon förkunskap för att kunna hänga med på din föreläsning?
– Nej inte det minsta. Hela den här föreläsningsserien är ju till för allmänheten och för studenter och för universitetsanställda och för vem som helst. Men du måste kanske ha börjat gymnasiet för att kunna hänga med.

Tycker du att det finns någon skillnad på att hålla en föreläsning för allmänheten och för dina egna studenter?
– O… det är både jättestora skillnader och inga större skillnader. Den stora skillnaden är att i en kurs så har vi ett mål och det är bestämt vad föreläsningen ska handla om. Medan en allmänföreläsning kan handla om vad som helst. Däremot måste man börja från början eftersom det inte finns några gemensamma förkunskaper. 

Hur mycket folk tror du att det kommer?
– Jag tror att det blir mycket folk. Men Lund är Lund och det beror säkert också på vad som händer samtidigt.

 


Föreläsning: Hur hänger molekyler, lukter och känslor ihop?

Datum: onsdag 18 januari

Tid:19:00-20:00

Plats: Palaestra, Lund (observera byte av lokal)

Fakultet: Lunds Tekniska Högskola (LTH)

Föreläsningen är öppen för alla

 

Om Jubileumskursen

  • Kursen är öppen för alla och kommer att ske på vardagskvällar, med några få undantag, mellan 19:00-20:00 på olika platser i Lund samt vid speciella tillfällen i Malmö.
  • Deltagare tilldelas en tentamensbok där de samlar sina kursstämplar i. De deltagare som gått på en föreläsning från varje universitetsfakultet – totalt nio stycken – kommer att vid en officiell ceremoni i januari 2018 att tilldelas ett examensbevis av rektor Torbjörn von Schantz. Deltagare som gått på flest seminarier kommer att vara med i utlottningen av ett hemligt pris.
  • Kursprogrammet har satts samman av forskarna Marie Dacke från Naturvetenskapliga fakulteten och Ulf Ellervik från Lunds tekniska högskola.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.