FRÅGAN: Vilken var Lunds mest minnesvärda fest?

- in Nyheter

De flesta fester minns vi bara några dagar, andra hela livet. Men vilken av Lunds fester har egentligen varit mest minnesvärd av alla? Lundagård har gått till botten med frågan i AF-borgens arkiv.

År 1905 befann sig Sverige i kris när unionen med Norge höll på att rämna. Den svenska debatten var ofta hätsk och ett krig sågs inte som en omöjlighet. I förberedelse för detta hade Norge byggt gränsfästningar längs gränsen mot Sverige, något som förargade svenskarna ännu mer.

Mitt i detta tumult skulle den traditionella Tegnérsfesten hållas, en form av nocischfest för alla nya studenter vid universitetet. Risken för skandal och intensiv debatt påtalades redan innan festen, och samtliga planerade talare instruerades att bete sig lugnt och respektfullt gentemot varandra.

Till en början gick det bra. Enligt tidningen Arbetets sammanfattning dagen efter inledde poeten Verner von Heidenstam med att förklara att han ”stod så långt till vänster som man kan”, men ändå kände sig tvungen att hålla god ton kvällen till ära. Hans meningsmotståndare återgäldade tjänsten.

Men detta ändrades när professor Knut Wicksell, vars partner var norska, tog plats i talarstolen. Salen blev dödstyst. Wicksell började tala om en dröm han haft, om de norska gränsfästningarna. Sedan kunde man, enligt Sydsvenskan, inte höra något mer av talet över den kaskad av visslingar och patriotiska kampsånger som fyllde salen.

Wicksell vägrade lämna talarstolen trots en allt argare publik. Studentkårens ordförande kände sig då tvungen, förmodligen av rädsla för att professorn skulle mördas där och då, att hota med sin omedelbara avgång om inte salen evakuerades.

Kvar stod ett fåtal meningsfränder medan professor Wicksell slutförde sitt tal inför den tomma och nedsläckta salen. Dagen efter blev hans tilltag mer eller mindre enhälligt fördömt av såväl vänster- som högerpress.

Men trots nationalistiska vindar blev unionsseparationen fredlig, och ett globalt föredöme. När 100-årsjubiléet av unionens avskaffande firades 2005 lyftes Knut Wicksell fram som en viktig röst för freden. Tegnérsfesten 1905 kan därför sägas ha haft stor betydelse för Sverige och världen.