De ska representera studenterna

- in Nyheter

Martin Hansen och Daniel Kraft. Det heter Lunds universitets studentkårers (Lus) blivande ordförande och vice ordförande. – Det känns jätteroligt, men jag är definitvt ödmjuk inför uppgiften, säger Martin Hansen.

Martin Hansen och Daniel Kraft valdes till nytt presidium för studentkårernas paraplyorganisation Lus i samband med organisationens valting den 29 mars.
– Från början hade jag inte tänkt söka till Lus presidium, ”man ska väl inte tro att man är något” tänkte jag. Men sedan fick jag en skjuts när andra hade nominerat mig till posten och bestämde mig då för att söka, säger Daniel Kraft.

Han är i dag vice ordförande med utbildningsansvar på Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) och ska nu bli vice ordförande även i Lus. Ordförande blir Martin Hansen, som i dag är ordförande för Samhällsvetarkåren.
– Det känns jätteroligt, men jag är definitvt ödmjuk inför uppgiften, säger Martin Hansen.

Duon vill förvalta den väl fungerande verksamhet som de menar att Lus har redan i dag. Men de tycker också att det finns utrymme för förbättringar.
– Jag skulle vilja se ett mindre avstånd mellan Lus, medlemskårerna och medlemmarna. Fakultetskårerna ska uppfatta oss som en resurs, säger Martin Hansen.

Vill stärka arbetsmiljön
När det gäller vilka problem studenter vid Lunds universitet stöter på, lyfter Martin Hansen fram den psyko-sociala situationen – alltså hur studenter mår och vilken stress och press de känner av.
– Det är skevt att studenter som behöver hjälp ibland hänvisas tillbaka till Studenthälsan och universitetets stödfunktioner när de egenligen behöver vård. Studenthälsan är redan överbelastad, säger Martin Hansen.

Daniel Kraft vill arbeta för att fler studenter ska känna till vilka möjligheter de har att få hjälp att klara studierna. På HTS-kåren märker man av att många som är nya på universitetet har problem med att klara sina kurser.
– Vilka förkunskaper och förutsättningar man har med sig från gymnasiet är väldigt olika. Det finns som tur är ganska väl utbyggda resurser för att stötta studenterna i studierna. Tyvärr är det för få som känner till dem, säger Daniel Kraft.

”Inte konflikträdd”
Att representera studentkåren innebär ibland att driva på för en annan linje än den som universitetet och de olika fakulteterna förespråkar, även i känsliga frågor. Men det är inget som skrämmer det blivande Lus-presidiet.
– Jag uppfattar inte mig själv som konflikträdd. Om det ligger i studenternas intresse att gå emot universitetet tänker jag definitvt göra det. Det finns inget självändamål i att hålla med universitetet., säger Martin Hansen. 

En ansenlig del av Lus budget går i dag till fester och baler. Är det rimligt?
–  Att pengar går till exempelvis middagar innebär inte att man inte har möten, alltså jobb, under middagen, säger Daniel Kraft.

Han får medhåll från Lus blivande ordförande.
– Jag tror representation är viktigt. Om för mycket pengar går till fester vill jag inte uttala mig om, för det är upp till medlemskårerna att bestämma, säger Martin Hansen.  

Blivande ordförande:
Namn: Martin Hansen
Fakultetskår: Samhällsvetarkåren
Vald till: Lus ordförande
Studerat: Pol. kand.
Från: Uppsala
Röstar: ”Jag är socialdemokrat.”

Blivande vice ordförande:
Namn: Daniel Kraft
Fakultetskår: Humanistiska och Teologiska Studentkåren.
Vald till: Lus vice ordförande
Studerat: Litteraturvetenskap och filosofi
Från: Helsingborg
Röstar: ”Måste man svara på det? Jag har röstat på lite olika partier. Men inga till höger.”