Rektorn lovade fler studieplatser och bättre pedagogik

- in Nyheter

Lunds universitets rektor Torbjörn von Schantz har gjort en godkänd insats under året. Det menar åtminstone Lus ordförande Björn Sanders, som gav rektorn ett ”vivat” – leve – under den traditionsenliga rektorsuppvaktningen på 1 maj. Men kårordföranden pekade också på brister i pedagogik, digitalisering och jämställdhet vid universitetet.

Årets uppvaktning började, som traditionen bjuder, med att representanter för Lunds kårer, nationer och studentföreningar tågade från AF-borgen till Universitetshusets trappa, med höjda fanor och dragna värjor – allt till tonerna av studentsången.

Lunds universitets studentkårers (Lus) ordförande Björn Sanders höll sedan ett tal till rektorn där han gav universitetsledningen både ris och ros. Sanders berömde bland annat rektorns positiva inställning till studentinflytande och menade att avståndet mellan studenter och universitetsledning blivit mindre påtagligt.
– Numera är avståndet mellan AF-borgen och Universitetshuset inte mycket längre än mellan Sparta och Helsingkrona nation, säger Björn Sanders.

Men han pekade även på flera områden där universitetet borde bättra sig. Fem veckors pedagogisk utbildning för blivande universitetslärare är på tok för kort, menade Sanders, som även ville se förbättringar när det gäller digitalisering, flexibelt lärande och jämställdhet. Dessutom behövs fler studieplatser enligt Lus-ordföranden.
– Universitetsledningen brukar tycka att vi studentrepresentanter saknar tålamod, att saker måste få ta tid. Men är det för mycket begärt att studenter ska få skriva sina tentor i programmering på datorn år 2017? Är det för mycket begärt att det inte ska vara åtta gånger så hög sannolikhet att en man utnämns till professor i biologi? frågade Björn Sanders retoriskt.

Trots synpunkterna menade Sanders att rektorn gjort en godkänd insats under året. ”Vivat academia, vivat rector magnificus” blev därmed talets slutord. Rektorn slapp alltså ”periat”, som betyder ”försvinn” på latin – det omdöme som brukar delas ut till rektorer som inte anses ha levt upp till förväntningarna.

Blåste nästan bort
När Björn Sanders framfört sitt tal tog rektorn vid, och svarade på studentkårernas kritik. Även om solen sken över Lundagård blåste det stundtals ordentligt, vilket gjorde att rektorns manus var nära att flyga iväg och fanbärarna hade svårt att hålla sig på fötter.
– Det är roligt att se att det är betydligt fler på plats här i dag än vid presidentinstallationen i USA, inledde Torbjörn von Schantz skämtsamt.

Rektorn höll med Lus om att undervisningens pedagogiska kvalitet vid universitetet borde bli bättre, och lovade därför att pengar till pedagogisk utveckling ska avsättas på universitetsgemensam nivå.

Även i frågan om digitalisering var rektorn enig om att saker måste gå snabbare. Det räcker inte med spridda åtgärder ute på fakulteterna – hela universitetet måste agera, menade rektorn.
– Att börja studera vid Lunds universitet ska inte kännas som en resa bakåt i historien. Det ska kännas som en resa in i framtiden, säger Torbjörn von Schantz.

När det gäller frågan om studieplatser är universitetet redan i gång med att öka antalet platser där studenter kan läsa ostört – och även skapa fler utrymmen för grupparbete. Nya studieplatser kommer att finnas i Kungshuset när det renoverats klart, i samhällsvetarnas nya Studentcentrum och i en ny byggnad på Ekonomihögskolan.
– Dessutom kommer vi tillsätta en utredning om möjligheten att skapa fler studieplatser på Universitetsbiblioteket. UB är ett stort, stort hus, säger Torbjörn von Schantz.

Avslutningsvis tackade rektorn kårer, nationer, AF, spexföreningar och andra studentorganisationer för deras arbete under året.
– Ni skapar ett sjudande studentliv. En plats som alltid är ung, ifrågasattände och lekfull, säger Torbjörn von Schantz.