Högskoleingejörer får nu lära sig etik, skrivande och internationalisering

- in Nyheter
@Tindra Englund

Nu storsatsar två av LTH:s högskoleingenjörsutbildningar på att bilda sina studenter i ingenjörsrollen ur ett icke-tekniskt perspektiv. Satsningen görs på programmen Datateknik och Elektroteknik med automation på LTH Ingenjörshögskolan i Helsingborg.

Under sina tre år på LTH får studenterna delta i flera temadagar med fokus på rollen som ingenjör och det som kallas ingenjörsmässighet.
– Det handlar om allt som studenterna bör kunna som ingenjör, men som inte är tekniskt, säger Christin Lindholm, programansvarig för de involverade utbildningarna.

Momenten inom ingenjörsmässighet kan vara etik, skrivande och internationalisering – självklart kopplade till yrkesrollen som ingenjör. Det samlade namnet för temadagarna är Ing-dagar. Efter ett inledande provår görs de nu permanenta.
– Ing-dagarna är obligatoriska moment kopplade till kurser som studenterna läser. Just nu läser de datorkommunikation. De får då även fördjupa sig i faror och fördelar med alla digitala spår som människor dagligen lämnar efter sig. Inte bara vad en cookie är, utan vad den innebär – ur ett etiskt eller samhälleligt perspektiv, säger Christin Lindholm. Arbetet med att fördjupa studenternas icke-tekniska ingenjörskompetenser har även en frivillig del där studenterna kan certifiera sig i ingenjörsmässighet.

– Men med tanke på den starka efterfrågan som näringslivet har på den här typen av kunskaper är det en satsning värd att göra. Det kan vara det som avgör om en arbetsgivare väljer att anställa person a eller b, säger Christin Lindholm.

Marlon Abeln och Sofie Hallborn läser Datateknik på LTH Ingenjörshögskolan och kan snart lägga sitt första år som LTH-studenter bakom sig. De tillhör den första årskullen som har haft Ing-dagarna som obligatoriskt inslag.
–  Vi har fått ett nytt, och lite mer seriöst, perspektiv på vardagliga saker du vet existerar men kanske inte funderar så mycket på. Det är en intressant inblick i vad det digitala samhället innebär, säger Sofie Hallborn. Marlon Abeln säger att det är ett bra komplement till deras annars ofta främst tekniska fokus.