Soffa, tält eller igloo: var ska studenterna bo?

- in Nyheter

Att hitta en bostad som ny student är inte alltid enkelt, och exemplen på ovanliga boendesituationer har genom åren varit många.

Mindre än ett dygn innan den 120 mil långa resan ner till Lund från Örnsköldsvik fick en novisch år 2009 ett samtal från den dåvarande rektorn Per Eriksson, som blivit utmanad att låta en student sova på sin soffa. Detta efter att Lunds studentkårer hade skickat ett pressmeddelande till olika makthavare och bett om hjälp att hitta boende till nya studenter.

Sagt och gjort, novischen gavs en plats på en soffa i rektorns radhus i Malmö. En stressande situation som förmodligen slutade med en lättad suck för novischen, alltså.

Att sova hos rektorn är av förståeliga skäl dessvärre inte en lösning för samtliga nya studenter. En annan novisch fick, också 2009, en säregen och mindre behaglig start på terminen än att få sova på en soffa. De första dagarna bodde han nämligen i ett av de två tält som Teknologkåren hade rest på campus för att hitta en temporär akutlösning på problemet. Upp till sexton personer kunde därmed slippa att sova under bar himmel. I samband med det tillhandahölls lyckligtvis också kårhusets lokaler med bland annat kök och duschar till honom och andra teknologstudenter som inte hade lyckats hitta bostad.

Ett annat exempel på hur dåligt det kan te sig för en del i början är två internationella studenter från Etiopien. De hade inte ens ett tälttak över huvudet när de kom hit. 2010 sov de vid terminens start utanför International housing office för att vara först i kön när de öppnade. Diverse ansträngningar och kontakter hade inte givit några resultat. Hanna Gunnarsson, dåvarande ordförande för Humanistiska och teologiska studentkåren, kunde inte förstå att de bemöttes på det viset.

– De vågar inte ens gå härifrån för att de är rädda att förlora sin köplats. Det är makalöst att organisationen inte är bättre, sa hon om händelsen.

Det har med andra ord funnits flertalet historier om hur människor har bott den första tiden studentstaden, och bristerna i bostadssituationen verkar ha funnits länge. Vintern 2012 byggde två civilingenjörsstudenter en igloo med intentionen att bo där i tio dagar. På så vis ville de väcka uppmärksamhet kring bostadsfrågan hos lokala politiker. Det hela slutade med att representanter från Moderaterna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna slöt upp hopkurade under filtar med några varma glas med glögg i händerna för att samtala. Vilka förändringar på bostadsfronten som politikernas besök vid igloon ledde till är oklar, men enligt en samtida artikel i Sydsvenskan var det inte särskilt mycket.