Informationskampanj ska minska antalet studenter hos Kronofogden

- in Nyheter

Studielånet ifrån Centrala studiestödsnämnden (CSN) är ett av de mest generösa lånen man kan ta. Samtidigt är CSN är den organisation i Sverige med flest kunder med betalningsproblem hos Kronofogden. I veckan publicerade CSN en film som är en del av myndighetens satsning för att minska antalet kunder som i onödan hamnar hos Kronofogden.  

I dagarna publicerade CSN en film på sociala medier samt på csn.se för att avdramatisera kontakt med myndigheten. I den informerar nio handläggare i en svartvit film om att det alltid är bättre att kontakta dem än att inte göra det och att de faktiskt är människor som sitter på andra sidan telefonen.

Filmen är en del av CSNs satsning för att upplysa låntagare om rätten till nedsättning – en möjlighet som innebär att man skjuter fram betalningen av lånen. Bakgrunden är att fyra av tio utav de med studielånsskulder hos Kronofogden hade haft rätt till nedsättning om de ansökt om det.

Maria Edström, kontorschef på CSN:s inbetalningsavdelning, menar att det är viktigt att nå ut och informera om trygghetsregler inbakade i studiemedelssystemet.
–En del tror att om de kontaktar oss så blir det värre men så är det inte. Vi ser att det finns så pass många som hade haft rätt till nedsättning om de hade kontaktat oss så det finns det saker att göra här. Det ska inte handla om att man inte vet om sina rättigheter som gör att man hamnar i en sådan situation, säger Maria Edström.

CSN är den organisation i Sverige som har flest kunder med betalningsproblem hos kronofogden.
–En anledning är att CSN har väldigt många kunder, berättar Maria Edström. I nuläget har vi cirka 1,4 miljoner återbetalningskunder med studielån, att en del av våra kunder hamnar hos Kronofogden är därför inte konstigt, fortsätter hon.

–En annan sak är att studiestödet är ett väldigt generöst lån, det är ett lån man kan ta utan kreditprövning och inkomst. Men det är ju också själva syftet med studiestödet att det ska rekrytera från hela samhället till våra utbildningsplatser, säger Maria Edström.

CSN jobbar med uppsökande verksamhet via telefon och sms för att informera kunder som riskerar att få sin skuld överförd till Kronofogden om deras rättigheter. Enligt Maria Edström är den nya informationsfilmen ytterligare ett sätt i jobbet med att nå ut och eftersom sociala medier och film är nytt för CSN sedan några år provar de sig fram för att se vad som fungerar.
–CSN är relativt nya på sociala medier. Men vi kan ju konstatera att det mediet är här för att stanna och vi måste finnas där helt enkelt. Film är också något nytt för oss men vi tänker att man kan nå folk på många sätt där, både känslomässigt och informativt, säger Maria Edström.

Filmen finns på myndighetens Facebook, LinkedIn, Youtube och hemsida. Spridningen är begränsad och videon har i nuläget 395 visningar på Youtube. Myndighetens Facebooksida har cirka 4000 likes och de har drygt 1000 följare på LinkedIn.

Målet med informationssatsningen är inte en viss spridning på sociala medier, utan att fler kunder med återbetalning ska bli medvetna om de trygghetsregler som finns och i förlängningen återbetalningen ska öka och att minska antalet kunder som hamnar hos Kronofogden i onödan.
–CSN jobbar utifrån systemsyn och efter att uppnå effekter. Ett av CSN:s viktigaste uppdrag är att se till att studielånen betalas tillbaka till staten. Det är en trovärdighetsfråga för hela studiestödsystemet – att de pengar som vi betalar ut åter kan användas av nya studerande, säger Maria Edström.