Helsingkrona är Lunds nya nationsgigant

- in Nyheter

Trenden har vänt. Höstterminen 2016 drabbades alla nationer utom Helsingkrona nation av ett medlemstapp. Men under 2017 har majoriteten av nationernas medlemsantal ökat. Helsingkrona är numera Lunds största nation och kampen om novischerna vann, liksom 2016, Västgöta nation.

Antalet medlemmar hos Studentlundsnationerna ökade under hösten 2017 med nästan sex procent. Det betyder att 1239 fler studenter valde att skriva in sig på en Studentlundsnation jämfört med samma period 2016. Den totala ökningen av antalet novischer vid Lunds universitetet ökade endast med 85 studenter och det har därför liten betydelse för uppgången. Helsingkrona nation knep förstaplatsen som största nation och petar därmed ned Lunds nation till en andraplats.

– Det känns givetvis bra, även om vi inte har lagt så stort fokus på det. Vi har bara fortsatt försöka få så många som möjligt att bli medlemmar hos oss, säger Axel Johnson, kurator på Helsingkrona nation.
En effektiv, men oväntad metod, har varit att reducera öppettiderna på Helsingkrona nations expedition.
  Genom att ha öppet två timmar om dagen i stället för åtta kan vi fokusera mer på vårt arbete under de timmar vi har stängt. När vi väl har öppet kan vi vara mer välkomnande mot de som kommer in. Det är något jag skulle rekommendera andra nationer att också göra, säger Axel Johnson.

Ett dragplåster till nationen har varit Schlagerklubben, som sett till antal personer man får ta in, är Lunds största klubb.
– Just nu gillar folk Melodifestivalen, men man vet ju inte hur länge det håller i sig, säger han.

Västgöta nation har två år i rad varit det populäraste valet bland universitetets novischer, och under hösten valde 1027 nya studenter att skriva in sig på nationen.
– Det är extremt kul att så många väljer oss. Bland annat har vi jobbat mycket för att ha så låga trösklar som möjligt för folk att bli aktiva, säger Joakim Cedergren, kurator på Västgöta nation.

Han tror framförallt att det är nationens breda utbud av aktiviteter som attraherar Lunds nykomlingar.
– Vi har ett brett utbud som inte bara riktar sig mot dem som vill gå på pub och klubb. Till exempel ordnade vi en blodbuss så att våra medlemmar kunde bli blodgivare. Det var väldigt populärt, säger Joakim Cedergren.
– Utöver det har vi även satsat mycket på att anordna olika idrottsevenemang, fortsätter han.

Under höstterminen 2016 tappade samtliga nationer, förutom Helsingkrona, medlemmar. Under 2017 var det dock endast tre Studentlundsnationer som krympte: Kristianstads, Hallands och Blekingska.
– För oss har det gått upp och ner varannan termin, men det är svårt att säga vad det beror på, säger Fanny Stevenhag, kurator på Blekingska nationen.
Hon tror att en anledning till medlemstappet är nationens geografiska läge.
– Många går till den nation som ligger närmst, antingen sitt boende eller där man studerar. Att AF Bostäder sålde delar av Vildanden, som också ligger på andra sidan stationen, kan ha bidragit till minskningen, säger Fanny Stevenhag.

Studenters boendesituation är något som kuratorn för Kristianstads nation, Katrin Sörensen, också pekar ut som orsak.
– Vid inskrivningen var det många som frågade om vi har novischlotteri och det har vi ju inte. Det var en extrem boendesituation under hösten och många var desperata efter bostad. Sen finns det förstås andra mindre orsaker som vi behöver jobba mer på, säger Katrin Sörensen.
Exempelvis kommer nationen göra en stor renovering under våren.
– Det hoppas vi ger tillströmning kommande hösttermin, säger Katrin Sörensen.

David Frödin, ordförande för nationernas samarbetsorgan Kuratorskollegiet, tror att ökat samarbete mellan olika aktörer inom Studentlund och användandet av sociala medier i marknadsföringen har bidragit till den positiva trenden.
– För fem, sex år sedan började nationerna att tillsätta personer som ansvarar för marknadsföring inom sociala medier och det tror jag har gjort väldigt mycket skillnad. Att marknadsföra oss utåt är en av våra kärnfrågor, säger David Frödin.
Men om det ökade medlemsantalet är ett bevis på en positiv trend är dock för tidigt att säga.
– Det kan vi säga först om tre, fyra år eftersom det kan finnas många tillfälligheter som vi inte vet om just nu, säger David Frödin.

Nationernas medlemsantal HT17 (HT16 inom parantes)

 • Helsingkrona nation 3438 (2799)
 • Lunds nation 3225 (3151)
 • Västgöta nation 3194 (2880)
 • Malmö nation 2577 (2454)
 • Sydskånska nationen 1842 (1758)
 • Östgöta nation 1769 (1827)
 • Göteborgs nation 1762 (1556)
 • Hallands nation 1340 (1430)
 • Kristianstads nation 943 (1085)
 • Kalmar nation 914 (804)
 • Wermlands nation 892 (839)
 • Blekingska nationen 756 (830)
 • Smålands nation 327 (312)