Lund är redo för Siste april

- in Nyheter

Kommande måndag inträffar det traditionsenliga Siste april-firandet i Lund och i fjol fick Stadsparken besök av runt 30 000 personer. Polisen och kommunen har arbetat med förberedelserna sedan årsskiftet.
– Även om det är ett stort tryck och slitaget är hårt så vill vi att det ska vara minnesvärt och att folk ska ha kul, säger Lars Brobeck, Lunds kommuns parkintendent.

Det har varit en intensiv period med förberedelser inför Valborg, enligt kommunpolis Joakim Nyberg.
– Om vi ser på arbetet i stort så har vi jobbat med det här tillsammans med kommunen sedan årsskiftet. Vi har en väl utarbetad modell.. Till stora delar handlar det om att begränsa tillgången av alkohol för personer under 20 år. Så är du under 20 år och har med dig alkohol i parken så riskerar du att bli av med den, säger Joakim Nyberg.

– Alla festdeltagare har ett stort ansvar för att det ska bli trevligt. Det gäller att dricka vatten emellanåt.

Polisen uppmanar ungdomar under 20 år att undvika Stadsparken under dagen. Man kommer att ha en styrka på plats som får hjälp av bland annat en fältgrupp, polisvolontärer och fritidspersonal, i syfte att uppmärksamma alkohol och eventuella droger bland yngre personer. Kameraövervakningen av Stadsparken kommer att användas även i år.
– Kameraövervakningen har varit ett framgångsrikt koncept. Kamerorna är väl skyltade, så det är inga dolda kameror om vi säger så, säger Joakim Nyberg.

Nytt för i år gällande polisbevakningen är den sänkta hastigheten på Ringvägen.
– Det gäller den sydvästra sidan av parken där vi kommer att ha fartdämpande åtgärder. Det är i och för sig bara 40 (kilometer i timmen, reds. anm) där, men vi kommer att höja och förfina säkerheten ytterligare, säger Joakim Nyberg.

– Vi kommer även att ha lite mer fokus och extra bevakning runt Botaniska trädgården, eftersom yngre ungdomar befinner sig där.

I övrigt jobbar polisen utifrån ett inarbetat koncept med ordningsvakter som kommer att befinna sig på centralstationen, i samverkan med Trafikverket och Jernhusen, för att säkerställa säkerheten där.

Det råder även ett flygförbud över centrala Lund under hela dagen, och där inkluderas flygning med drönare.
– I fjol var det nytt rekord i besöksantal och deltagarna skötte sig bra överlag. Det tillskriver vi till viss del att vi jobbade brottsförebyggande med kamerorna. Vi får mer och mer rutin och lär oss av tidigare insatser, säger Joakim Nyberg.

Från Lunds kommuns sida är man också väl förberedda inför måndagens firande.
– Vi är glada för att vi har en populär stadspark i Lund. Samtidigt så är det ett väldigt tryck och slitaget är hårt med tusentals parkbesökare, så vi måste göra det bästa av situationen, säger Lars Brobeck, parkintendent.

Därför kommer man att skydda ett antal delar av Stadsparken. Det gäller bland annat den nya lekplatsen och blomsteranläggningen Solens och skuggans trädgård.
– Även Paradaxeln kommer att spärras av med stängsel, samt dammen som är en fristad för fåglar och däggdjur. Vi kommer också att stänga av idrott- och hälsodelen, samt klätterblocket. Däremot kommer skejtparken att vara inhägnad, men delvis öppen, säger Lars Brobeck och fortsätter:
– När det gäller renhållningen så slutar Radio AF att spela vid klockan 15, och då går ett hundratal personer i gång med att rensa skräp i parken. Det är några timmar som vi har på oss att iordningställa inför det traditionella firandet klockan åtta.

Några av reglerna inför måndagen gäller bland annat ett cykelförbud och ett förbud mot att ta med sig tält och vardagsrumsmöbler.
– Det kommer att finnas tillfälliga cykelparkeringar vid entrén. Om man vill grilla så får man göra det på hårdytor som grus och asfalt och inte på gräset.

160 tillfälliga bajamajor och 14 urinoarhus kommer att finnas uppställda.
– Vi har ökat antalet bajamajor, men annars är det inget speciellt som är nytt utan ungefär som förra året. Det här konceptet har fungerat väldigt väl. Vi skyddar de höga värdena i parken, säger Lars Brobeck.

– Sett till hur många besökare det är så är det fantastiskt att det inte händer fler tråkigheter. De flesta respekterar våra regler. Även om det är ett stort tryck och slitaget är hårt så vill vi att det ska vara minnesvärt och att folk ska ha kul.