Frågan: Varför får man dricka alkohol på allmän plats i Lund?

- in Frågan

Den siste april närmar sig med stormsteg vilket aktualiserar ett välkänt Lundafenomen som få verkar veta sanningen bakom. Nämligen det faktum att det är okej att dricka en flaska vin i Botaniska trädgården, avsluta färdölen på Stortorget innan entrén på klubben eller för den delen bara avnjuta valfri alkoholhaltig dryck under firandet i Stadsparken på måndag. Här kommer svaret på hur det kommer sig.

Eftersom Lunds kommun inte har fattat något beslut om förbud mot alkoholförtäring i offentligheten är det alltså okej att konsumera alkohol på offentliga platser runtom i staden – någonting som inte är helt unikt bland landets kommuner, men väldigt sällsynt.

 Hur kommer det sig att man får dricka alkohol på allmän plats i Lund?

– Kommuners förbud mot alkoholförtäring på allmän plats återfinns i respektive kommuns lokala ordningsstadga och något sådant förbud finns inte i de Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lunds kommun som är fattade av Lunds kommunfullmäktige, säger Peter Fransson tillståndshandläggare på Tillståndsenheten vid Socialförvaltningen i Lund.

Finns det några platser man inte får dricka alkohol på i Lund?

– Vad gäller allmän plats kan andra, indirekta, förbud återfinnas exempelvis avseende hur alkoholen införskaffats. Man får inte ta ut starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker eller spritdrycker från ett serveringsställe som har serveringstillstånd. Tidigare fanns det ett personligt straffansvar för detta men numera är det endast för tillståndshavaren som det blir konsekvenser. Detta är anledningen till att vissa uteserveringar har bordsservering, alltså att endast anställda får bära ut drycken, säger Peter Fransson.

Varför skiljer sig Lund från många andra kommuner på den punkten?

– Det enkla svaret är att Lunds kommunfullmäktige inte har beslutat att införa ett förbud i de lokala ordningsföreskrifterna. Hur detta kommer sig får närmast besvaras av de politiska partierna. Jag vet dock att frågan lyfts av bland annat polisen med jämna mellanrum, säger Peter Fransson.