Professor Quattens handbok om arter i Lunds studentliv

- in Novisch, Studentliv

Som novisch kan Lunds studentliv upplevas som en snårig djungel, eller en vidsträckt savann där möjligheter och faror lurar bakom varje gulaktigt grässtrå. Lundagård har därför bett Professor Quatten, Fil. Dr. i zoologi, lektor i studentikos idéhistoria samt hedersdoktor vid Performancekonstnärliga fakulteten vid Malmö högskoleuniversitet, presentera några av de vanligaste arterna du kan stöta på under din tid i Lund. 

Medaljus magnificus 

De flesta arter i Lunds studentliv drivs av de mest grundläggande behoven: föda, sömn, att hitta en partner och att kontrollera Ladok-resultat. Medaljus Magnificus särskiljer sig då de utöver redan nämnda behov, drivs av en stark instinkt att samla på skinande saker och då främst i medaljform.

Medaljus magnificus. Illustration: Molly Svensson

Motivet till beteendet är ännu en gåta men teorier har presenterats om att det kan ha med fortplantning att göra – att ju fler medaljer på bröstet en individ har, desto större är dess chans att hitta en lämplig partner, även den täckt av medaljer.

Men oavsett vad drivkraften är, kan man konstatera att arten lägger en betydande del av sin energi på att söka upp sällskap och händelser där det finns en chans att få med sig en skinande klenod hem till boet.

Studentus orchestrae calabalikum 

Studentus orchestrae calabalikum. Illustration: Molly Svensson

Ljudet är det första som avslöjar att du har att göra med en Studentus Orchestrae Calabalikum.

Den ses sällan ensam, utan rör sig nästan uteslutande i stora flockar. Det finns inte mycket forskning om arten, trots dess oblyga och glädjerika framfart. Till skillnad från många andra arter i Lunds studentliv, är den inte geografiskt bunden. Den tenderar i stället att dra sig till folkmassor, vilket för Studentus Orchestrae Calabalikum betyder en möjlighet att få visa upp sin sociala och audivisuella dominans i studentlivet.

Spexus maximus. Illustration: Molly Svensson

Spexus maximus 

Arten ska enligt källor (Wikipedia) ha uppkommit i Uppsala i mitten av 1800-talet. Det dröjde några år innan exemplar av Spexus Maximus nådde Lund. Länge trodde man att arten spektakulärt nog enbart bestod av hanar, något som med tiden visat sig vara felaktigt.

Karaktäristiskt för arten är i stället deras outtröttliga påkallande av uppmärksamhet genom skönsång, danssteg och en stor repertoar av dialektala imitationer. Spexus Maximus utmärker sig även genom att den vid behov kan överleva långa perioder av applåder som enda näringskälla.

Teknologus overallus 

Teknologus overallus. Illustration: Molly Svensson

Arten har sitt habitat nordost om Lunds centrala områden och känns igen på sin färgglada fjäderdräkt, som kan skifta i färg beroende på underart. Till skillnad från andra fågelarter, är Teknologus Overallus inte särskilt mån om att putsa sin fjäderdräkt.

Sjön Sjön är ett säkert kort för den som vill ta en närmare titt på ett exemplar, då arten återkommer till platsen vid flera tillfällen under sin livscykel. Det gör den bland annat under tidig höst då Teknologus Overallus Fadderus lär de nykläckta ungarna att simma.

Studentus obscurum. Illustration: Molly Svensson

Studentus obscurum 

Lund är inte en del av artens naturliga habitat. Studentus Obscurum försöker därför undvika uppmärksamhet från stadens mer dominanta arter, såsom Medaljus Magnificus och Spexus Maximus. Arten kan förflytta sig långa sträckor för att undkomma allt som heter Lunds studentliv.

Många individer hamnar därför med tiden i Göteborgs timida studentvärld, eller på en dunkel folkhögskola utanför Åsele – det ofta efter några ljusskygga vändor på Tidningen Lundagård. Vattenhålet Möllan i Malmö är ett tips för den som vill få en skymt av ett livs levande exemplar av den skygga Studentus Obscurum.