Forskare kopierade studentuppsats – fälls för plagiat

- in Nyheter
Två forskare vid Ekonomihögskolan fälls för oredlighet i forskning. Det skriver Lunds universitet i ett pressmeddelande i dag. I en konferenspublikation som två forskare vid Lunds universitet har skrivit ska flera längre textstycken plagierats från två studenters examensarbete. Examensarbetet har inte refererats till, och studenterna tackas endast i en slutnot för datainsamling och analys. Enligt universitetet borde forskarna ha känt till likheterna då en utav dem varit handledare på examensarbetet. Universitetet finner forskarna skyldiga till oredlighet i forskning och det gäller både plagiat och vilseledande uppgifter om studenternas insatser. Ärendet har nu lämnas över till Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
Artikeln har uppdaterats.