Lund rödmarkeras i nysläppt bostadsrapport

- in Nyheter

Under gårdagen publicerade Sveriges förenade studentkårer (SFS) sin årliga bostadsrapport. I rapporten framgår att Lund är en av tolv studentstäder som inte kan erbjuda alla studenter en bostad under den första terminen.

Tolv studentstäder fick en röd markering i SFS:s bostadsrapport, vilket innebär att nya studenter inte kan erbjudas ett förstahandskontrakt någon gång under den första terminen. Lund – tillsammans med bland annat Stockholm, Uppsala och Linköping – är en av städerna som rödmarkeras. 

För studenter är AF Bostäder den största bostadsaktören. Under de senaste åren har AF Bostäder byggt närmare 1000 nya studentbostäder, däribland nyinvigda Marathon. I årets novischlotteri, det vill säga den förtur som tilldelas nya studenter som ställt sig i AF Bostäders bostadskö, fick 740 av de 2400 studenter som deltog en studentbostad. För studenter som inte lyckas få en bostad genom lotteriet är väntetiden för ett korridorrum mellan sex – tolv månader, och tolv månader till ett år för en lägenhet. 

Klas Svanberg, ordförande för byggnadsnämnden i Lunds kommun, är inte förvånad över resultatet från rapporten. 

–Lunds kommun brukar hamna dåligt i SFS:s rankning, i huvudsak beror detta på att Lunds kommun inte har en egen bostadskö för studenter utan att många studenter får boende via AF Bostäder, vilket resulterar i en dålig rankning. 

Lund fick en röd markering i SFS bostadsrapport för 2019, vilket innebär att studenter inte är garanterade ett förstahandskontrakt under den första terminen. En gul markering innebär att studieorten kan erbjuda motsvarande någon gång under höstterminen och en grön markering får de studieorter där väntetiden endast är en månad.
Källa: SFS

 

3000 nya studentbostäder till år 2027

Under förra mandatperioden beslutades att 3000 nya studentbostäder skulle byggas till år 2027, inklusive bostäderna på Marathon. Detta, menar Klas Svanberg, kommer möjliggöras genom att kommunen tillhandahåller detaljplaner och markanvisningar och därigenom möjliggör för aktörer som AF Bostäder, nationerna och Lundabostäder att bygga bostäder. 

Värst för internationella studenter

Bostadssituationen är värst för internationella studenter, bland annat med anledning av evakueringen av bostäderna på Pålsjöäng, där omkring 200 internationella studenter tidigare var bosatta.