Rektor- och prorektorsvalet är nu igång

- in Nyheter

Den 1 januari 2021 avgår rektor Torbjörn von Schantz och prorektor Sylvia Schwaag Serger och två nya tar vid. Nyligen presenterade Universitetskollegiet sina ledamöter till den rekryteringsgrupp som ska lägga fram förslag på rektor och prorektor. 

Tidigare i veckan presenterades Universitetskollegiet sina ledamöter till rekryteringsgruppen. Det blev kanslichef Catrin Malmström, LUS ordförande Gustav Ekström, universitetslektor Johan Östling och professor Viveka Alfredsson.

Den 24 september ska Universitetsstyrelsen lägga fram sina fyra ledamöter till rekryteringsgruppen. Därefter är rekryteringsgruppen med sina åtta ledamöter fullständig och arbetet med att till regeringen lägga förslag på rektor tar vid.

Efter det senaste rektor- och prorektorsvalet höjdes röster för en förbättrad rekryteringsprocess. Kandidaterna hade varit få och delaktigheten från lärare och studenter för liten. Jens Oddershede från Universitetsstyrelsen vill inför detta val se fler och mer kvalificerande sökande till posterna och en större delaktighet inom universitetet.

– Vi vill uppmuntra fler att söka genom att hålla processen hemlig längre för offentligheten, men också genom att öka transparensen och engagera lärare och studenter att delta i processen från början. Därför får Universitetskollegiet nu får större inflytande, säger han.

Det är första gången rekryteringsprocessen går till på detta sätt. Hur processen varit inför tidigare rektorsval har varierat, och sedan år 2018 är rekryteringsprocessen för första gången inskriven i arbetsordningen. Jens Oddershede har lett den arbetsgrupp som tagit fram rekryteringsprocessen och skrivit in den i arbetsordningen.

I december beslutar rekryteringsgruppen om kravprofil och därefter, mellan februari och april nästa år, väntas intervjuer med de sökande.