Ditt utbyte efter Brexit

- in Nyheter

Storbritannien är en vanlig destination för Lunds universitets utbytesstudenter. Ett brittiskt utträde ur EU kommer inte att förhindra möjligheten att resa dit, men det kan innebära studiekostnader. Nu arbetar Lunds universitet aktivt för att stärka relationerna med brittiska universitet. 

Av drygt 1300 lundastudenter som gjorde utbytesstudier 2018 åkte en fjärdedel till Storbritannien. Det gör landet till den mest eftersökta utbytesdestinationen för Lunds studenter. Ett eventuell Brexit kommer inte att påverka svenska studenter som redan sökt utbyte, men det kommer däremot att påverka studenter som i framtiden vill åka på utbyte till Storbritannien.

Den senaste förändringen i Brexitförhandlingarna som påverkar utbytesmöjligheterna var genomröstandet av Benn-Burt propositionen i det brittiska parlamentet den 4 september. Propositionen förhindrar en så kallad ”hård Brexit”, alltså att Storbritannien kraschar ut ur EU den 27 oktober. Detta lär inte ha någon signifikant effekt på möjligheten att göra utbytesstudier till Storbritannien – formen på Brexitutträdet spelar nämligen ingen roll.

– Man kommer fortfarande att kunna göra utbytesstudier till Storbritannien, frågan är bara hur det kommer finansieras”, säger Petra Moser-Nørgaard internationell koordinator och ansvarig för Erasmusprogrammet på Lunds Universitet.

Orsaken är att Storbritannien, oavsett formen på utträder, genom Brexit kommer att lämna Erasmussamarbetet.

Erasmus är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning. Universitet som är medlemmar i Erasmus kan ha utbyte med varandra vilket gör att studenter bibehåller kostnaderna från sina hemuniversitet. Eftersom svensk universitetsutbildning är kostnadsfri för svenska studenter är även utbildningar inom Erasmusprogrammet.

Ett Brexitutträde innebär att brittiska universitet likställs med andra icke-EU länders universitet och utbytesstudenter till Storbritannien kommer att behöva finansiera sina studier på egen hand. Om studieavgiften för svenska utbytesstudenter blir densamma som kostnaden för Storbritanniens medborgare kommer studieavgiften att variera, men som mest landa på 9000 brittiska pund. I Skottland ligger avgiften för studenter utanför EU på mellan 10,000 och 16,000 pund. I dag är det kostnadsfritt för alla inom EU att studera i Skottland, vilket en utträde ur EU kan förändra.

För att utbytesstudier i Storbritannien ska vara kostnadsfritt efter EU-utträdet jobbar Lunds universitet nu med att upprätta och fördjupa bilaterala kontakter med flera brittiska universitet.

– Vi jobbar aktivt med att bibehålla och utöka kontakt med brittiska universitet. Vi har bland annat satt samman en rådgivande grupp för frågor som rör Europa, säger Petra Moser-Nørgaard.

Om studenter på egen hand behöver finansiera studierna i Storbritannien finns ett stort antal stipendier, direkt och indirekt kopplade till Lunds Universitet, att söka. Centrala studiestödsnämnden (CSN) erbjuder även studiemedel och lån specifikt för studier utomlands.