Smålands bostäder förlorar i hyresnämnden

- in Nyheter

I måndags sade hyresnämnden sitt om de planerade hyreshöjningarna på Stiftelsen Smålands bostäder som flera boenden bestridit. Det blir ingen hyreshöjning. 

– Detta väcker bland annat frågor om nationernas fortlevnad, säger Anna Alsmark, sekreterare i styrelsen för Stiftelsen Smålands bostäder.

Tidigare i höst rapporterade Lundagård och flera andra medier om att flera boenden bestridit ytterligare hyreshöjningar på Stiftelsen Smålands bostäder. Bostadsstiftelsen ville höja hyran med åtta procent i år varpå flera boenden motsatte sig. Tvisten hamnade i hyresnämnden, som i måndags sade sitt.

Smålands nation. Foto: Louise Lennartsson

Det blir ingen hyreshöjning för de tre som motsatt sig. Det är kontentan av hyresnämndens beslut. Övriga 239 boende på Stiftelsen Smålands bostäder påverkas inte av beslutet, de anses ha accepterat höjningen eftersom de betalat.

Hyresnämnden gjorde i sin bedömning en jämförde med bostadsområdet Parentesen men fann att Parentesens bostäder har så mycket högre standard att bostäderna på Smålands inte är jämförbara. ”Prövningen kommer således ske genom en generell skälighetsbedömning” skriver hyresnämnden.

Anna Alsmark, sekreterare i styrelsen för Stiftelsen Smålands bostäder, är inte förvånad över hyresnämndens beslut. Men hon tycker inte att bedömningen varit helt rättvis.

– När man jämför med AF Bostäder som är det största bostadsföretaget har andra möjligheter att hålla nere hyrorna på de allra äldsta av sina bostäder. Vi är en liten stiftelse och har inte samma förutsättningar att hålla nere hyrorna, säger Anna Alsmark.

Stiftelsen Smålands bostäder är värd till 242 hyresgäster. Tre av dessa motsatte sig senaste hyreshöjningen. Foto: Louise Lennartsson

Stiftelsen Smålands bostäder har gjort en 10-årsplan för att rusta upp bostäderna på Smålands nation.

– Vi oroar oss för att det ska bli fler protester vid nästa hyreshöjning. Det kan förstås påverka möjligheten för att rusta upp på längre sikt, säger Anna Alsmark.

Nu överväger Stiftelsen Smålands bostäder att införa ett annat hyresättningssystem. Ett er rättvist sådant.

– Vi menar att det traditionella hyressättningssystemet är föråldrat och lätt uppfattas som orättvist. Vi behöver ta in fler parametrar i hyressättningen. Det kan vara sådant som kökens storlek, om det finns allrum eller hur nära Smålands nations pub ligger, säger hon.

Anna Alsmark är sekreterare i Stiftelsen Smålands bostäder. Hon är inte förvånad över hyresnämndens beslut men tycker att den väcker frågor om . Foto: Louise Lennartsson

Anna Alsmark menar att hyresnämndens bedömning väcker frågor om hur man från samhällets sida tar hand om nationerna och deras fortlevnad.

– Detta handlar i förlängningen om vilket ansvar samhället och de boende har för nationens fortlevnad. Det tar inte hyresnämnden hänsyn till i sin bedömning. Sedan kårobligatoriets fall 2010 har man lämnat nationerna vind för våg och i dag har både nationer i Lund och Uppsala överlevnadsproblem, säger Anna Alsmark.